Festivals en publiekspresentaties – 8 projecten geselecteerd

In de extra ronde van de Regeling Festivals en publiekspresentaties, die vanwege een onderbesteding van het budget van 2023 mogelijk is gemaakt, zijn acht projecten geselecteerd. Coördinator Anouk Laverge reflecteert op de ronde.

13 juni 2024

De Regeling Festivals en publiekspresentaties is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties die bijzondere publieksprogramma's organiseren op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen. Zoals festivals, tentoonstellingen en manifestaties.

algemene indruk

Van de 23 in behandeling genomen voorstellen bevonden zich er elf op het gebied van digitale cultuur, vier op het gebied van architectuur, en acht op het gebied van vormgeving. De geselecteerde aanvragen lopen uiteen in thematiek, maar ‘waarnemen’ is een terugkerend thema. Zo richt Into The Great Wide Open zich op ‘anders kijken naar de wereld’ en organiseert Noorderlicht een groepstentoonstelling over de betrouwbaarheid van beeld. Concrete Blossom verbeeldt hoe men woont, leert, werkt en recreëert in de postkoloniale stad van morgen. En Imagine Film Festival onderzoekt het gedachtegoed van Orwell en de betekenis daarvan in de huidige tijd. Centraal staat daarbij de Response-Ability: de verantwoordelijkheid en het vermogen om te reageren op een steeds veranderende realiteit.

Interessant zijn ook de nieuwe samenwerkingen die zijn ontstaan. Zo onderzoeken Into The Great Wide Open en het Schemerlicht festival een gezamenlijk opdrachtgeverschap. Bovendien is Into The Great Wide Open in regio Noord een meerjarige samenwerking aangegaan met Noorderlicht.

selectie

De volgende festivals en publiekspresentaties zijn geselecteerd:

- New radicalisms – ethics of disagreement – (A)WAKE
- Shifting perspectives – Stichting Great Wide Open
- Pixel perceptions (beyond the lens) – Noorderlicht
- Maker days Eindhoven – Stichting Maker Days
- Gaudeamus festival: Nime 2024 – Gaudeamus
- Glue 24 – GLUE Amsterdam
- 1984 Reimagined – interfaces of reality – Imagine Film Festival
- Cultural currency conference – Concrete Blossom

New radicalisms – ethics of disagreement – (A)WAKE

Voorbeelden van geselecteerde voorstellen deze ronde zijn:

New radicalisms – ethics of disagreement – (A)WAKE
Op 11 en 12 oktober 2024 vindt het festival New radicalisms plaats in het Zomerhofkwartier, Rotterdam Noord. In deze derde editie van het festival wordt de ethiek van meningsverschillen onderzocht, losjes geïnspireerd door de Islamitische traditie van Usul al ikhtilaf. In een tijd waarin meningsverschillen worden gebruikt om polarisatie te voeden en misinformatie te verspreiden, benadrukt het festival het belang van moraliteit. (A)WAKE creëert een ruimte voor diverse perspectieven en inspirerende dialogen. Het festival concretiseert deze benadering door te werken met een klankbordgroep waarin diversiteit en meerstemmigheid centraal staan met o.a Miriyam Aouragh en Jonasz Dekkers. Zij vullen de helft van het programma. De andere helft komt voort uit een open call. Er wordt voor dit project verder samengewerkt met Grey Space in the Middle, W139, Grafisch Lyceum Rotterdam en het CBK.

Pixel perceptions (beyond the lens) – Noorderlicht
Noorderlicht, een platform voor lens-based media, organiseert in het najaar van 2024 een groepstentoonstelling over AI en de betrouwbaarheid van beelden. In deze tentoonstelling Pixel perceptions (beyond the lens) wordt de impact van algoritmes op het dagelijks leven en de creatieve industrie onderzocht. De tentoonstelling dient ook als voorbereiding op de Noorderlicht Biënnale HU/MAN MACHINE in 2025, waar de rol van algoritmische cultuur verder wordt onderzocht. Dit project stimuleert de discussie over de betrouwbaarheid van visuele informatie en creëert een platform voor onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van AI voor beeldmakers. De tentoonstelling wordt gecureerd door Wim Melis en Roosje Klap, samen met een young curator. Samenwerkingspartners zijn onder andere Groninger Kerken, Waag Futurelab, Into The Great White Open, The Hmm, Turkoois, en Hanzehogeschool Groningen.

Lees hier meer over de andere geselecteerde festivals en publiekspresentaties.

Maker days Eindhoven – Stichting Maker Days

cijfers

Van de 23 behandelde aanvragen werden er acht gehonoreerd. Daarmee komt het honoreringspercentage op 35%. Bij uitzondering is het budget in deze extra ronde, € 325.000, niet verdeeld per regio. Het beschikbare budget per regio zou dan te klein zijn om het maximale aanvraagbedrag per project van € 75.000 te handhaven. De geselecteerde festivals laten toch een redelijk goede spreiding zien over de landsdelen. Vier van de geselecteerde festivals bevinden zich in regio West, twee in Noord, één in Midden en één in Zuid. Met het ondersteunen van Noorderlicht is een nieuwkomer binnen de regeling in landsdeel Noord gehonoreerd.

vervolg

Dit jaar heeft de Regeling Festivals en publiekspresentaties nog één ronde, bedoeld voor festivals en publiekspresentaties die plaatsvinden in 2025. Deze ronde sluit op 23 oktober 2024. Bij deze ronde wordt er wel gewerkt met de budgetverdeling over West, Zuid, Oost, Noord, Midden en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

In het najaar van 2025 zal er één ronde plaatsvinden. De sluitingsdatum voor de regeling in 2025 wordt later bekendgemaakt.