Open Oproep Reflectie en debat prachtige productielandschappen

Voor voorstellen gericht op het organiseren van reflectie en debat rondom de ontwikkelde kennis vanuit Prachtige productielandschappen.

gesloten

De sluitingsdatum was 16 mei 2022.

€ 20.000

max aanvraagbedrag

€ 40.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

De Open Oproep Prachtige productielandschappen heeft geleid tot twaalf verrassende, inspirerende en vernieuwende projecten. We vinden het belangrijk om de opgebouwde kennis, nieuwe inzichten en innovatieve methoden die daarbinnen worden ontwikkeld breed te delen en te bediscussiëren. Met deze open oproep bieden we daarom ruimte aan voorstellen gericht op reflectie en debat, die in de volle breedte aan de slag gaan met de inhoud van de twaalf geselecteerde projecten. De activiteiten vinden plaats in de periode juli 2022 – oktober 2023.

voor wie is deze open oproep?

We nodigen platforms, culturele instellingen, collectieven en ontwerpers uit om een voorstel in te dienen voor het organiseren van reflectie en debat.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep staat open voor projecten gericht op reflectie en debat, die in de volle breedte aan de slag gaan met de inhoud van de twaalf geselecteerde projecten.

Centrale vragen zijn:
- Welke activiteiten kunnen worden ontwikkeld om die nieuwe inzichten, methodieken en werkwijzen te delen met provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten,natuurorganisaties, erfgoedspecialisten, (collectieven van) bewoners en ontwerpers?
- Welke stappen kunnen worden gezet om deze doelgroepen te betrekken bij duiding van de actuele opgaven in onze landschap en ze te laten deelnemen aan het debat daarover?
- Welke langetermijnstrategieën kunnen worden ontwikkeld om de resultaten van ontwerpend onderzoeken te verduurzamen?

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Reflectie & debat prachtige productielandschappen
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Reflectie & debat prachtige productielandschappen. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Let op: in de leidraad wordt gesproken van een afzonderlijk communicatieplan, dat is voor de Open Oproep Reflectie & debat niet nodig.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Reflectie & debat prachtige productielandschappen en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- doeltreffendheid van de opzet
- doeltreffendheid van de publieksstrategie
- de mate van vernieuwing

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Reflectie & debat prachtige productielandschappen en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Chantal Verhoeven of Martijn Kerkmeijer. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.