Open Oproep Presentaties buitenland

Voor onderscheidende presentaties in het buitenland van vooruitstrevende ontwerpers, architecten en makers of buitenlandse presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken en musea.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 50.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 200.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze jaarlijkse open oproep willen we de internationale positie van het Nederlandse ontwerpveld versterken door het vergroten van de zichtbaarheid. Hierbij vervullen presentaties op internationale podia een belangrijke rol. Onder presentaties wordt onder meer verstaan: een (overzichts)tentoonstelling, groepstentoonstelling, manifestatie, performance of presentatie. De presentaties hebben een onderscheidende, gedurfde of ambitieuze insteek en werpen een nieuwe blik op het ontwerpveld. Het doel is om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan een internationaal publiek.

Let op: deze open oproep geldt niet als vervanging van de eerdere Voucherprocedure Presentatie Buitenland. Het Stimuleringsfonds richt zich bij deze huidige open oproep op impactvolle projecten in zichtbaarheid en bereik. Het fonds verwacht in dit kader ongeveer acht presentaties te kunnen ondersteunen.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor:
- Professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus met een langdurige praktijk in Nederland uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de Regeling Open Oproep;
- Internationale presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken of musea, zoals bedoeld in de Regeling Open Oproep.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

- Het project heeft betrekking op één of meerdere presentaties in het buitenland;
- Er is sprake van een recente, goed gemotiveerde uitnodiging waarin belang en doelstelling van de presentatie inclusief betrokken team en co-financiering worden uiteengezet;
- Presentaties die betrekking hebben op een van de 23 binnen het Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024 benoemde focuslanden: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Turkije, Egypte en Marokko, Australië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea;
- De bijdrage is bestemd voor fee, reis-, accommodatie-, transport-, voorbereidings- en presentatiekosten.

Aanvullend op de bovengenoemde voorwaarden toetst het bestuur aanvragen op veiligheid van reizen en duurzaamheid.

welke projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep niet worden aangevraagd voor:
- Deelname aan internationale manifestaties waar een aparte procedure voor bestaat bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
- Strategische handelsmissies gericht op het opbouwen van netwerken;
- Projecten die inzetten op marktverkenning/marktverruiming;
- Onderwijsactiviteiten;
- Beurspresentaties gericht op verkoop.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Presentaties buitenland
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1, onder e uit het reglement niet van toepassing.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Plan en motivatie van de ontwerper;
- Motivatie van de buitenlandse presentatieplek;
- Relevantie van de presentatie en presentatieplek voor de Nederlandse creatieve Industrie.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Presentaties buitenland en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne Minten. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.