Presentaties buitenland – 6 projecten geselecteerd

In de eerste Open Oproep Presentaties buitenland zijn in totaal zes projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

aanleiding en algemene indruk

Met de Open Oproep Presentaties buitenland wil het Stimuleringsfonds de internationale positie van het Nederlandse ontwerpveld versterken door de zichtbaarheid ervan te vergroten. Presentaties op internationale podia spelen daarin een belangrijke rol, mits zij een onderscheidende, gedurfde of ambitieuze insteek hebben en een nieuwe blik werpen op het ontwerpveld. De presentaties kunnen verschillende vormen hebben, denk aan een overzichts- of groepstentoonstelling, een manifestatie of performance.

In reactie op de open oproep zijn er voorstellen ingediend voor uiteenlopende presentaties en plekken, van opkomende ontwerpers tot meer gevestigde namen en voor goede samenwerkingen met curatoren of andere partners. Naar verwachting zullen de presentaties de praktijk van de geselecteerde ontwerpers internationaal naar een hoger niveau tillen.

Studio Ginevra Petrozzi – A Funeral for Digital Data

selectie

De volgende zes projecten zijn geselecteerd:
- Budhaditya – The Listening Society, India
- 75B Rotterdam – 21st Century Heraldry, Groot-Brittannië
- Studio Ginevra Petrozzi – A Funeral for Digital Data, Italië
- Noa Haim – Light Lilies, Australië
- transmediale e.V. – Target for De-calibration, Duitsland
- KIKK asbl – Dutch Tales of togetherness at KIKK festival, België (foto bovenaan)

beoordeling

Om tot een selectie te komen zijn de voorstellen aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
- De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Het plan van aanpak en de motivatie van de ontwerper;
- De motivatie van de buitenlandse praktijk;
- De relevantie van de presentatie en presentatieplek voor de Nederlandse creatieve industrie.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. De adviescommissie bestond uit: Angelique Spaninks, Amira Gad en Isabel Driessen.

cijfers

Uit de 10 beoordeelde aanvragen zijn 6 voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 60% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 200.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 50.000. De bijdrage is bestemd voor fee, reis-, accommodatie-, transport-, voorbereidings- en presentatiekosten.

vervolg

Dit was de eerste keer dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Presentaties buitenland uitzette. In 2023 zal deze oproep twee keer worden herhaald. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.