Presentaties buitenland – 6 projecten geselecteerd

In de Open Oproep Presentaties buitenland zijn zes projecten geselecteerd. We lichten de geselecteerde projecten uit.

aanleiding

Via de Open Oproep Presentaties buitenland kunnen (internationale) presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken en musea in het buitenland het werk presenteren van Nederlandse ontwerpers en architecten. De oproep is gericht op presentaties met een onderscheidende, gedurfde of ambitieuze insteek die een nieuwe blik werpen op het ontwerpveld. Het doel van de oproep is om de kwaliteit en betekenis van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan een internationaal publiek en zo de positie van het Nederlandse ontwerpveld internationaal te versterken.

cijfers

Uit de 16 beoordeelde aanvragen zijn 6 voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 37,5% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 100.000 beschikbaar. De bijdrage per project bedroeg € 10.000 – € 25.000. De bijdrage is bestemd voor fee, reis-, accommodatie-, transport-, voorbereidings- en/of presentatiekosten.

beoordeling

Alle aanvragen zijn door een externe adviescommissie beoordeeld op vier criteria:
- artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- plan en motivatie van de ontwerper;
- motivatie van de buitenlandse presentatieplek;
- relevantie van de presentatie en presentatieplek voor de Nederlandse creatieve industrie.

Ook is bekeken in hoeverre de opgedane kennis wordt gedeeld binnen het vakgebied in Nederland.

selectie

De volgende zes projecten zijn geselecteerd:

Between a sign and a non-sign – Azienda Speciale Palaexpo

Between a sign and a non-sign – Azienda Speciale Palaexpo | Rome, Italie
Between a sign and a non-sign is een presentatie van grafisch ontwerpstudio Experimental Jetset in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Rome (MACRO). Het thema van het project is de relatie tussen Italiaans radicaal design en de politieke partij Italiaans Links. Experimental Jetset onderzoekt twee symbolen die een centrale rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het Italiaanse radicale denken: een neon ‘non-logo’ van Michelangelo Antonioni’s film Blow-Up (1966) en Enzo Mari’s gedeconstrueerde hamer en sikkel (1977). De installatie krijgt vorm in 44 stukken, verspreid over de tentoonstellingsruimte, waardoor een ‘woud van symbolen’ ontstaat. Het perspectief van Experimental Jetset, die als Nederlandse ontwerpers een externe blik op deze Italiaanse geschiedenis inbrengen, staat centraal in dit project.

Paraesthesia – Studio Antonis Pittas | Tokyo, Japan
Antonis Pittas is uitgenodigd om een solotentoonstelling in combinatie met een publieksprogramma te realiseren bij galeries MUJIN-TO en ASAKUSA in Tokyo, Japan. De tentoonstelling heeft de vorm van een locatiespecifieke installatie en experimenteel decorontwerp. Hierin worden de hedendaagse identiteit, geschiedenis en sociale dynamiek van Tokyo door middel van archiefonderzoek en lokaal observatieonderzoek bestudeerd. Meerdere onderling verbonden werken worden samengebracht, en er wordt gewerkt met verschillende materialen en technieken. Het project is een metafoor voor de huidige politieke realiteit, volgens Pittas: het collectieve gevoel van desoriëntatie en gevoelloosheid voor destructieve en gewelddadige gebeurtenissen. De receptie van de tentoonstelling vindt in oktober 2023 plaatst tijdens Art Week Tokyo.

Resonance – Suzan Drummen

Resonance – Suzan Drummen | Chengdu, China
Suzan Drummen is uitgenodigd om een installatie te realiseren op de Chengdu Biënnale in China. De installatie beweegt op het snijvlak van beeldende kunst en vormgeving, en wordt geplaatst op de vloer van een ruimte van tachtig vierkante meter in de hal van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Chengdu. Aanvullend zullen performances plaatsvinden met muzikanten en dansers. Het project wordt begeleid door Selena Yang, oprichter van internationaal ontwikkelingsplatform Oooit Art.

CAN TT AST EMY TH OUG HTS
– Josse Pyl | Seoul, Zuid-Korea (zie foto bovenaan)
CAN TT AST EMY TH OUG HTS
is een project over de presentaties van het werk van Josse Pyl in de afgelopen tien jaar. De context van het project is Typojanchi, een internationaal evenement op het gebied van grafische vormgeving en typografie in Zuid-Korea. De werken van Josse Pyl worden samengebracht in een nieuw presentatieformat. Het doel is om taal te verkennen als iets maakbaars, waarmee de manier van denken wordt gevormd en het dagelijks leven wordt bepaald, van persoonlijke tot ingewikkelde sociaal-politieke en ethische structuren. Binnen het project wordt een scenografie ontworpen die zich aanpast aan de architectuur van de tentoonstellingsruimte. Het resultaat is een overzichtstentoonstelling die traditionele en onconventionele vormen van communicatie, en daarmee ons begrip van de wereld, onderzoekt. Door de werken op een nieuwe manier te presenteren en conventionele opvattingen over communicatie uit te dagen, wil Pyl het bewustzijn vergroten en de invloed van taalmechanismen op perceptie en expressie onderzoeken.

Muskui Alpa – territory of dreams – del Hierro UA

Muskui Alpa – territory of dreams – del Hierro UA | Berlijn, Duitsland
Muskui Alpa – territory of dreams is een cartografische installatie van architect Santiago del Hierro. Het werk wordt gepresenteerd in de Akademie der Künste in Berlijn en is onderdeel van de tentoonstelling The Great Repair. Centraal in de installatie staat de herontdekking van inheemse kennis en praktijken die kunnen helpen bij het dekoloniseren van het westerse narratief over vooruitgang en de praktische uitwerkingen van expansie, toe-eigening en uitbuiting. De installatie wordt geweven door de Inga, een inheems volk uit Colombia. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende materialen uit de Andes-Amazone. In het kader van de tentoonstelling geven vertegenwoordigers van de Inga-gemeenschap ook een weefworkshop aan lokale Berlijnse wevers. Na de presentatie in Berlijn keert de cartografische installatie terug naar Colombia, waar het werk mogelijk op verschillende plekken in het Inga-gebied wordt getoond.

Waters of Hamburg, exhibition installation for MK&G, Hamburg, 2024 – Ooze architects | Hamburg, Duitsland
Waters of Hamburg is een immersieve installatie voor de tentoonstelling Wasser/Water die in maart 2024 opent in het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. De installatie komt tot stand vanuit ontwerpend onderzoek en stelt een speculatieve toekomst voor de waterinfrastructuur van het museum voor. Aan de hand van historische anekdotes en verhalen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij baanbrekende veranderingen aan het watersysteem wordt getoond dat radicale oplossingen voor de huidige crises mogelijk zijn. Het doel is om bewustwording te bevorderen en het debat aan te zwengelen over de integrale rol van watersystemen voor een meer duurzame en rechtvaardige toekomst.

vervolg

Op 20 september 2023 opent een nieuwe ronde van de Open Oproep Presentaties buitenland. Je kunt uiterlijk 8 december 2023 een voorstel indienen.