Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vroeg ontwerpers mee te denken over nieuwe woonconcepten voor de kwetsbare groep dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Lees er meer over in onze publicatie Meer dan een dak boven je hoofd, en laat je vooral inspireren om samen te zorgen voor de vernieuwing die zo hard nodig is.

Een woontuin op een vergeten stukje grond, een hypertijdelijk onderkomen op een braakliggend terrein of een mix van wonen, werken en leren tegelijk in een oud schoolgebouw. Maar ook prototypes van roomdividers voor de crisisopvang, een verhuisapp voor wie op eigen benen moet leren staan en een oefening in communicatie voor als je allemaal wat anders vindt. Het zijn ontwerpen die iets willen veranderen voor meer dan twaalfduizend dak- en thuisloze jongeren in Nederland.