Vormgeving – 31 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Vormgeving van 2023 zijn 31 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Tibor Bijl, plaatsvervangend coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

13 juli 2023

algemene indruk

Met 94 in behandeling genomen aanvragen was deze ronde van de Regeling Vormgeving een uitzonderlijk grote ronde met opnieuw een toename van nieuwe aanvragers en aanvragen van hoge kwaliteit. Een aantal thema’s die meerdere keren voorkwamen deze ronde zijn duurzaamheid, tijdsbeleving, andersoortig materiaalgebruik en de veranderende rol van musea en kunstpodia. Daarnaast speelt ambacht, meer specifiek ‘radicaal ambacht’, in meerdere aanvragen een rol. In deze projecten worden ambachten ingezet in het verzet tegen dominante systemen. En er is een toename in de Do It Yourself-mentaliteit te zien, waarbij mede door de democratisering van technologie, aanvragers zelf thuis produceren. Deze tendens maakt het van belang dat aanvragers blijven reflecteren op de positionering van hun praktijk en project in het bredere ontwerpveld en het eigen onderscheidend vermogen.

Het nieuwe sprookjesboek – Djenné Fila illustratie

selectie

Het beschikbare budget van € 450.000 was niet toereikend om alle 37 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Daarom heeft prioritering plaatsgevonden. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de  Regeling Vormgeving. Na prioritering zijn 6 projecten buiten de selectie gevallen.

Enkele geselecteerde projecten die deze ronde opvielen zijn:

Designers write – Stichting Designplatform Rotterdam
Met het programma Designers write moedigt Designplatform Rotterdam aan tot reflectie op het vakgebied vormgeving door middel van ontwerpkritiek. Het platform richt zich met deze tweede editie van het programma op het thema armoede. Volgens Designplatform Rotterdam wordt vrijwel elk massaproduct onderdeel van wereldwijde industriële processen. Mag de ontwerper zich afvragen welke gevolgen die processen hebben op groeiende welvaartsverschillen op onze planeet? Hoe kan de ontwerper zich tot armoede verhouden die wellicht het gevolg is van ontwerp? Ontwerpers en publicisten worden aangemoedigd tot zinvolle reflectie op het thema door middel van schrijfopdrachten. De essays die hieruit voortkomen, worden besproken tijdens vier openbare bijeenkomsten bij partnerlocaties in Den Bosch, Groningen, Hasselt en Rotterdam. Tijdens de bijeenkomsten worden opnamen gemaakt voor podcastafleveringen. Het doel van de essays, de bijeenkomsten en de podcasts is het stimuleren van ontwerpkritiek in het Nederlands taalgebied.

The Decaying Archive – Yassine Ben Abdallah

The Decaying Archive – Yassine Ben Abdallah
Met het project The Decaying Archive onderzoekt Yassine Ben Abdallah de veelzijdige geschiedenis van het verzamelen, conserveren en duiden van koloniale objecten in de context van het Westerse museumdepot. Abdallah ziet in het museumdepot de potentie voor een nieuwe institutionele plek waar monumenten van een koloniaal verleden te ruste kunnen worden gelegd; een mogelijke necropolis. In deze eerste fase van The Decaying Archive voert Abdallah een ‘forensische ontleding’ uit van het depot van het Wereldmuseum Rotterdam. Abdallah onderzoekt wat er in het depot verdwaald is geraakt en hoe een necropolis zou kunnen ontstaan in het depot. Abdallah doet hiervoor onderzoek op locatie naar de infrastructuur en collectie van het museum en voert interviews met curatoren, onderzoekers en experts van het Research Centre for Material Culture. Met deze eerste onderzoeksfase legt Abdallah een basis voor een installatie van het depot in het Wereldmuseum in Rotterdam. De gewenste installatie draait om de vraag hoe objecten die tijdens koloniale periodes zijn verzameld, kunnen helpen ons koloniale verleden en de doorwerking daarvan te begrijpen in een postkoloniaal Nederland en Europa.

Tomorrow and tomorrow and tomorrow.... Works from Thomas Thwaites – Stichting ICU2

Tomorrow and tomorrow and tomorrow.... Works from Thomas Thwaites – Stichting ICU2
Met Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow: Works from Thomas Thwaites nodigt Zone2Source, een platform voor kunst, natuur en technologie, ontwerper Thomas Thwaites uit voor een tentoonstelling annex residentie en werkplaats. Hierin wordt, in de context van eerdere werken, het project Harmless Car ontwikkeld en gepresenteerd. De tentoonstelling brengt werken van Thwaites samen en faciliteert een werkplaats om met het publiek aan de Harmless Car te werken. In dit project start Thwaites vanuit een onmogelijk maar logisch ideaal: een auto ontwerpen die geen schade toebrengt. Met het project worden vragen gesteld over de rol van ethiek en zorg in ontwerp. Tijdens de residentie worden het proces, het onderzoek met de experts, het materiaalonderzoek, de tests en ander materiaal omgezet in een installatie, een videodocumentaire, een performance lezing, een serie workshops en een boek. De tentoonstelling is geopend van 9 juli tot en met 10 september 2023 in het Glazen Huis in Amsterdam.

Dit Lichaam van Ons – Per August Pisters Moystad

Dit Lichaam van Ons – Per August Pisters Møystad
Het project Dit Lichaam van Ons is een initiatief van stripmaker Guus Møystad. Dit Lichaam van Ons is een creatie van een stripanthologie door negen verschillende queer makers, waarin het lichaam de rode draad speelt. Als organiserende metafoor biedt het lichaam ruimte voor cerebrale verhalen (hoofd), emotionele verhalen (hart), praktische verhalen (handen) en verhalen die de lezer mee de toekomst in nemen (voeten). Met het project wil Møystad de vergrijzing van de stripwereld tegengaan en een project geleid door jonge makers opzetten dat de professionalisering en creativiteit in de sector stimuleert. Ook wil Møystad de zichtbaarheid van queer makers vergroten en meer inclusie en diversiteit creëren binnen de Nederlandse stripwereld. Met het initiatief krijgen de betrokken makers de kans om zich creatief vrij te uiten, onder andere met ‘pulp’ onderwerpen. Naast de artistieke realisatie, heeft het project als doel om de makers professionele vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van management, te laten ontwikkelen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2023.

cijfers

Van de 94 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 31 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 37 procent. Het budget van deze, en de volgende rondes van 2023, is verhoogd van € 350.000 naar € 450.000. De sluitingsdatum van de volgende ronde Vormgeving is 16 augustus 2023.

Foto bovenaan: MAISON THE FAUX - TIMELESSTIME