Vormgeving – 25 projecten geselecteerd

In de vierde ronde Vormgeving van 2022 zijn 25 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Annique Deneer, coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

26 januari 2023

algemene indruk
Verschillende ingediende voorstellen focussen op toegankelijkheid, inclusie en representatie. Zo werden er voorstellen ingediend voor een online index van supported studios waar kunstenaars en makers met cognitieve en leeruitdagingen terecht kunnen, de scenografie van een festival voor zowel horenden, slechthorenden en dove mensen, en een project waarin (hetero)normatieve lichaamsbeelden worden bevraagd door middel van een modecollectie voor zeven niet-normatieve lichamen. Ook stond in een aantal voorstellen de relatie van de mens tot de natuur centraal. Er wordt bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie ingezet om de mogelijke impact van de ecologische crisis op het leven in onze zeeën en oceanen zichtbaar te maken, en een interactieve installatie moet ons helpen te verbinden met de wereld waarin wij leven en laten beseffen dat de mens onderdeel is van de natuur. In de selectie zijn verder onder meer verschillende publicaties opgenomen, animatiefilms, materiaalonderzoek, educatieve projecten en tentoonstellingen.

selectie
Het beschikbare budget van € 350.000 was niet toereikend om alle 27 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Daarom heeft prioritering plaatsgevonden. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Vormgeving. Na prioritering zijn 2 projecten buiten de selectie gevallen. Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Geluidsontwerp voor wayfinding – MijksWise
De inclusiviteit van publieke gebouwen is onder andere afhankelijk van hoe goed mensen zich hier kunnen oriënteren en de weg kunnen vinden. Voor blinde en slechtziende mensen zijn zulke ruimtes vaak moeilijk leesbaar. Met het project Geluidsontwerp voor wayfinding wil kennisinstituut MijksWise geluidsontwerpen ontwikkelen die in gebouwen kunnen worden geïntegreerd, en die de ruimtelijke leesbaarheid voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Doel van het vooronderzoek is te leren hoe blinde en slechtziende mensen ruimtelijk inzicht opbouwen en ideeën te ontwikkelen over hoe geluidsontwerp dit kan ondersteunen. Samenwerkingspartners zijn onder andere Koninklijke Visio, de Oogvereniging, HKU Muziek & Technologie en wayfinding bureau Mijksenaar.

Transgression – Smarthouse Films Productie BV
Transgression is een korte animatiefilm van regisseur Kim de Ruyter die ingaat op de ervaring van een trans persoon in een heteronormatieve samenleving. De hoofdpersoon in het verhaal probeert een gevoel van tevredenheid en geluk te vinden in het ongemakkelijke en verontrustende proces van geslachtsverandering. In het verhaal richt De Ruyter zich op de gevolgen van het ‘bekeken’ worden en de worsteling met gender en zelfacceptatie, thema’s die actueel zijn in haar eigen leven en voortkomen uit haar persoonlijke visie als trans vrouw.

Collapsed Mythologies: A Geofinancial Atlas – Dayna Casey
Dayna Casey en Eline Benjaminsen ontwikkelen met het project Collapsed Mythologies: A Geofinancial Atlas een publicatie die de obscuriteit van financieel jargon onderzoekt. Financiële termen die verwijzen naar ecologie worden door handelaren en financiële professionals gebruikt in een context waarin ze een heel andere betekenis krijgen. Tussen wat deze termen betekenen en de ecologische wereld die ze aanduiden ontwaren Benjaminsen en Casey een rijke mythologische geschiedenis. De inhoud bestaat uit zowel visuele als tekstuele essays. De publicatie wordt uitgegeven door Archive Books in Berlijn.

Rembrandt en Lucia – Mylo Nieuwenhuis/Freeman
Met Rembrandt en Lucia maakt illustrator Mylo Freeman een prentenboek over Rembrandt en de zwarte gemeenschap die rond de Sint Antoniespoort in Amsterdam woonde en de schilder inspireerde. Het boek vertelt over een zwart meisje dat haar buurtgenoot Rembrandt vraagt of hij een schilderij van haar vader wil maken. Met dit prentenboek wil Freeman kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar de diversiteit van de zeventiende-eeuwse stad laten zien en tegelijkertijd over Rembrandt en zijn werk vertellen. De publicatie zal vergezeld gaan van een expositie en een educatief programma in het Rembrandthuis en educatief materiaal voor scholen en bibliotheken.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2022.

cijfers
Van de 52 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 25 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 48 procent. De sluitingsdatum van de volgende ronde Vormgeving is 5 april 2023.

Foto bovenaan: Mariette Wolbert