Steunfonds Russische dissidente makers 2024

Vandaag is het Steunfonds Russische dissidente makers 2024 geopend. In het najaar 2023 heeft het kabinet € 75.000 vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die uit Rusland zijn gevlucht. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. Dit Steunfonds is onderdeel van een groter steunpakket waarvan € 500.000 naar het Steunfonds Oekraïense makers 2024 gaat. De steunpakketten zijn een vervolg op de regeling Steunfonds Oekraïense makers die in 2022 werd geopend. Aanvragen voor de regeling kan via het Nederlands Letterenfonds.

16 januari 2024

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van de werkpraktijk van gevluchte professionele makers in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De middelen zijn niet toereikend om langdurige ondersteuning te geven. De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met een Nederlandse culturele instelling. Ook kunnen makers met de subsidie bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Via de regeling kunnen onafhankelijke, dissidente culturele en creatieve makers gesteund worden met een Russisch paspoort die tijdens het uitbreken van het conflict woonachtig waren in Rusland en die sindsdien als vluchteling in Nederland wonen. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De maker dient minimaal drie jaar aantoonbare ervaring te hebben in diens discipline.

Wie vraagt de subsidie aan?

De subsidie wordt namens de maker(s) aangevraagd door een Nederlands rechtspersoon: dit kan een vereniging, stichting, naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) zijn. Ook publieke rechtspersonen, zoals een universiteit of een gemeente, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag kan worden ingediend in het Nederlands of Engels. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt ook de professionaliteit van de (culturele) instelling meegewogen. De precieze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag lees je in de regeling Steunfonds Russische makers 2024.

aanvragen via het nederlands letterenfonds

Het budget voor het steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. De regelingen staan (uiterlijk) open tot 31 mei 2024 of zolang als het budget strekt.