Steunfonds Oekraïense makers geopend

Het Steunfonds Oekraïense makers is geopend. Eerder maakte het kabinet bekend dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die uit Oekraïne en Rusland naar Nederland zijn gevlucht tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds is zowel gericht op individuele makers als op gezelschappen. Aanvragen voor de regeling kan via het Nederlands Letterenfonds.

Update 2 november 2022: Omdat het subsidieplafond is bereikt is het aanvraagformulier voor het Steunfonds Oekraïense makers gesloten. Aanvragers met een openstaande aanvraag ontvangen het besluit tussen vier en zes weken na indienen van de aanvraag.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers uit Oekraïne of Rusland aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk inNederland voort te zetten. Per aanvraag is maximaal € 9.900 beschikbaar. Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. De regeling staat (uiterlijk) open tot 15 november 2022 of zolang als het budget strekt.

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies (voor Engels klik hier).