Siba Sahabi geselecteerd voor residency Van Doesburghuis

In januari 2023 riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie makers en ontwerpers in de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur op een voorstel in te dienen voor een residency in het Van Doesburghuis in Parijs. Siba Sahabi is geselecteerd voor een werkperiode van vier maanden.

20 juni 2023

beoordeling

Het Mondriaan Fonds, penvoerder van deze open oproep, ontving in totaal 13 aanvragen in de Open Oproep Residency Van Doesburghuis. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld aan de hand van portfolio, cv, werkplan, presentatieplan en motivatie. Onder leiding van voorzitter Robert Jan Verhagen (Mondriaan Fonds) zijn alle aanvragen beoordeeld door Isabel Driessen (commissielid Regeling Internationalisering Ontwerpsector), Anouk van Klaveren (commissielid Regeling Vormgeving) en Koen Delaere (Mondriaan Fonds) in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep. Ontwerper Siba Sahabi werd met Arabesque geselecteerd. Sahabi zal van 2 juli 2023 tot en met 29 oktober 2023 in het Van Doesburghuis verblijven en werken aan dit project.

selectie

Arabesque is gericht op het verkennen en reconstrueren van de betekenis van culturele identiteit, met een focus op de relaties tussen Europese en Midden-Oosterse culturen. Sahabi wil onderzoeken hoe deze relaties van invloed zijn op individuen binnen gemeenschappen en hoe culturele identiteit verandert als mensen worden blootgesteld aan meerdere culturen. Het project is een diepgaand onderzoek naar kenmerkende elementen uit de design- en dansgeschiedenis van Europa en het Midden-Oosten. Op basis van haar nieuwe inzichten zal ze tijdens de residency een concept ontwikkelen voor een dansfilm of -voorstelling die de brug slaat tussen beide culturen. De inspiratie voor het project komt deels voort uit de rol van Lodewijk XIV in de ontwikkeling van de dansdiscipline. Door zijn stimulering kon ballet evolueren tot wat nu bekend staat als klassiek ballet. Dit heeft geleid tot de hedendaagse dans, een discipline die steeds belangrijker wordt in het werk van Sahabi. Parijs is met zijn rijke danscultuur, de ideale omgeving om dit onderzoek voort te zetten. Het Institut du monde arabe is hierbij een relevante organisatie om dieper in te gaan op de complexe relatie tussen het Midden-Oosten en Europa.

bijdrage

Sahabi ontvangt een bijdrage van € 2.000 per maand voor reis-, materiaal-, transport- en verblijfskosten. De kosten van de huur van de studio, de woonruimte en begeleiding worden direct door de fondsen aan het Van Doesburghuis voldaan.

achtergrond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs. In deze atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp, kunnen ontwerpers en makers, van regisseur tot curator, scenarioschrijver tot onderzoeker, architect tot maker van digitale cultuur, onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.