Open Oproep Residency Van Doesburghuis 2023

Voor makers en ontwerpers die tijdens een vier maanden durende residency-periode in het Van Doesburghuis in Parijs hun artistieke praktijk verder willen ontwikkelen.

gesloten

sluitingsdatum

max. € 8.000

subsidiebedrag

2 juli t/m 29 oktober 2023

werkperiode

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs waar makers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen.

In de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp, kunnen makers en ontwerpers onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.

Met deze oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt één werkperiode van vier maanden aangeboden. In het verlengde van Theo en Nelly’s interdisciplinaire praktijk en veelzijdige kunstenaarschap is binnen deze periode een samenwerking met een aanvrager binnen een andere discipline ook mogelijk.

voor wie is deze open oproep?

Makers en bemiddelaars in de disciplines vormgeving, architectuur, en digitale cultuur kunnen een voorstel indienen. Het is mogelijk om als individuele aanvrager of als duo (twee makers, of een maker en een bemiddelaar, die structureel gezamenlijk werk maken) aan te vragen. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Tenminste één maker of bemiddelaar van het duo is werkzaam binnen de vormgeving, architectuur - en/of digitale cultuursector.
Let op: bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency Van Doesburghuis
Checklist aanvraagformulier

hoe worden aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency Van Doesburghuis 2023.

beoordelingscriteria
- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelstelling van de residency en de beoogde internationale uitwisseling.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Voor deze oproep wordt een multidisciplinaire commissie samengesteld die bestaat uit twee adviseurs en een voorzitter. De commissie selecteert één resident (of duo).

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne Minten. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.