Residency Van Doesburghuis 2021 – 2 projecten geselecteerd

In juli 2021 riepen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds makers en beschouwers in de disciplines film, ontwerp en digitale cultuur op een voorstel in te dienen voor een residency in het Van Doesburghuis. Waèl el Allouche en Esther Duysker werden allebei geselecteerd.

29 september 2021

In de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp, kunnen makers en beschouwers, van regisseur tot curator, scenarioschrijver tot onderzoeker, architect tot maker van digitale cultuur op het gebied van film, ontwerp en digitale cultuur onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.

In totaal zijn er 13 aanvragen ontvangen die in veel gevallen interdisciplinair van aard waren. De commissie, bestaande uit Marisa Monsanto (voorzitter), Sherin Seyda, Sanneke Huisman en Elise 't Hart selecteerde uit deze aanvragen Waèl el Allouche en Esther Duysker. Zij zullen elk vier maanden lang hun artistieke praktijk verder ontwikkelen in het Van Doesburghuis.

Waèl el Allouche (digitale cultuur)
Tijdens zijn residency stelt Waèl el Allouche zichzelf de vraag in welke context het Van Doesburghuis bestaat en hoe we het huis opnieuw kunnen interpreteren en inclusief kunnen maken. In hoeverre waren Van Doesburgs stijl en idealisme daadwerkelijk universeel? En als we toch uitgaan van die universaliteit, hoe kan iedereen zich hier dan in vinden? Waèl el Allouche zal samenwerken met verschillende Parijse instituten zoals het Institute du monde Arab en Institute Langevin. Hij wil belichten welke andere bouwstenen er zijn voor kunst en wetenschap en zal hierover lezingen en workshops organiseren.

Esther Duysker (film)
Tijdens haar residency zal Esther Duysker werken aan twee nieuwe projecten waarbij de waarden van thuiskomen en de vraag wat thuis is een centrale rol spelen. Enerzijds zal ze werken aan een scenario voor een speelfilm over een Surinaams-Nederlandse vrouw en de relatie met haar vader die een migrantenachtergrond en koloniale opvoeding met zich meedraagt. Anderzijds zal ze werken aan een serie over het Amsterdam van de jaren zeventig waarin een grote toestroom van migranten zijn intrede deed. Esther Duysker wil in beide projecten samenwerken met makers/schrijvers van verschillende (makers)achtergronden. In het huis wil zij een plek creëren om met hen het gesprek te voeren over wat het voor in Nederland geboren migrantenkinderen betekent om in Nederland kind te zijn.

Esther Duysker op bezoek bij ex-resident Neske Beks in het Van Doesburghuis in 2019

bijdrage

De residenten ontvangen een bijdrage van € 2.000 per maand voor reis-, materiaal-, transport- en verblijfskosten. De huur van de studio, de woonruimte en begeleiding worden direct door de fondsen aan het Van Doesburghuis voldaan.

achtergrond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar makers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds treedt op als penvoerder van de aanvraagprocedure.

Teaser Residency Van Doesburghuis. Video: Robbie van Zoggel