Research, Act & Reflect – 7 projecten geselecteerd

In oktober 2021 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Research, Act & Reflect uit. De oproep was gericht op grassroots platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie.

27 januari 2022

Het is de tweede keer dat het Stimuleringsfonds de Open Oproep Research, Act & Reflect uitschreef. Met de oproep stimuleert het fonds activiteiten gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen en onderbelichte terreinen van het fonds. Daarmee beogen we een verbreding en verdieping van de creatieve industrie.

algemene indruk
Naar aanleiding van de oproep ontving het Stimuleringsfonds 48 aanvragen. De thema’s varieerden van fair practice binnen de ontwerpwereld tot het zichtbaar maken van ongehoorde verhalen en geschiedenissen en het scheppen van ruimte voor minderheidsgroeperingen binnen het culturele en creatieve veld. Het merendeel van de voorstellen had een uitgesproken interdisciplinair karakter. Slechts enkele aanvragers richtten zich expliciet op één discipline.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Harriët Mbonjani (Educatie Eye – Oxville Cinema – generation inclusion), Farida Sedoc (ontwerper en kunstenaar) en Giorgio Toppin (mode-, textiel- en grafisch ontwerper), beoordeelde de aanvragen op drie criteria:

- de relevantie van de gekozen thematiek binnen de context van de open oproep;
- de artistieke of reflectieve ambitie van het project;
- de mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en een passende community.

Vanwege het beperkte budget konden zeven van de negentien positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund. De subsidie varieert van € 20.000 tot € 75.000. Het budget voor deze oproep is afkomstig uit de covid-19-steunmaatregelen van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

selectie
Claim Your Space
– Alien Mag
Alien Mag is een online platform dat sinds 2018 streeft naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid centraal staat en waarin talent van biculturele vrouwen niet onopgemerkt blijft. Het platform organiseert vanuit deze doelstelling activiteiten, zoals talks, screenings, brainstormsessies en workshops. Komend jaar focust Alien Mag zich op het project Claim Your Space, waarin biculturele makers een podium wordt geboden en met elkaar in dialoog gaan. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats op locaties in Noord-Brabant.

Moslima – Cigdem Yuskel

Disobedient Futures – Fossil Free Culture NL
Platform Fossil Free Culture NL is gericht op intersectionele klimaatrechtvaardheid. De organisatie vraagt aan voor het opzetten van een educatief framework met een focus op het ontwerpen van een post-extractieve cultuur. Onder de titel Disobedient Futures: Towards a Post-Extractive Culture, vindt komend jaar een driedaags on- en offline event plaats dat verschillende activiteiten omvat, waaronder workshops, presentaties, brainstorms en gesprekken. Tijdens het event staan niet-westerse en inheemse perspectieven centraal.

Moslima – Prospektor
In het multimediaproject Moslima onderzoekt maker Cigdem Yuskel de werking van beeldbanken, archieven en beeldvorming. Haar doel is de eenzijdige en veelal stereotyperende wijze waarop moslima’s in de media worden gerepresenteerd te doorbreken. Het project krijgt vorm in verschillende fasen en activiteiten, waaronder een podcast in samenwerking met de VPRO, een archiefonderzoek, een oral history-traject waarin in gesprek wordt gegaan met de gemeenschap, een tentoonstelling en publieksprogramma.

STORE STORE STORE
STORE STORE is een winkel en werkplaats in Rotterdam waar jongeren (14-20 jaar) onder begeleiding van professionele ontwerpers hun ideeën werkelijkheid laten worden en creatieve talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Het programma omvat een designclub, meerdaagse summer- en winter schools en workshops. Hiernaast verzorgt STORE maker manuals die iedereen gratis kan downloaden van de website. De producten die de jongeren produceren worden verkocht in de winkel, waarbij zij een gedeelte van de verkoopprijs ontvangen als royalty’s over hun creaties.

Indigenous LiberationStichting Aralez
Indigenous Liberation zet zich in voor inheemse perspectieven en gemeenschappen in Nederland. Komend jaar richt de organisatie zich op het ontwikkelen van een eigen cultuurhuis op basis van waarden, principes en maakprocessen van de inheemse gemeenschappen, zoals het recht op wederkerigheid en klimaatrechtvaardigheid. De ideeënvorming voor het cultuurhuis krijgt vorm in verschillende activiteiten, waaronder een tentoonstelling in Pakhuis de Zwijger, een magazine met daarin interviews met verschillende inheemse makers en een manifestatie op 12 oktober. Er wordt samengewerkt met inheemse partners uit Suriname, Molukken, Filipijnen, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en West-Papua.

Pride Radio – Studio Gyor Moore

And That’s The Truth: Root Bureau Punt
Bureau Punt is een creatief platform en agentschap in Amsterdam, dat zich inzet voor gemarginaliseerden in de kunsten. Met het programma And That’s The Truth: Root, wil de organisatie 25 BIPOC-makers de ruimte geven om zonder concessies en op hun eigen voorwaarden werk te creëren. De 25 talentvolle makers worden gekoppeld aan tien Amsterdamse instellingen.

Pride Radio
– Studio Gyor Moore
In 2020 is het platform Pride Radio opgericht met als doel de zichtbaarheid van queer-artiesten tijdens de pride maand (augustus) te stimuleren. Op de onafhankelijke radiozender is muziek te beluisteren van verschillende artiesten. De enige voorwaarde om opgenomen te worden op de zender is dat je deel uitmaakt van de queer-gemeenschap. Komend jaar richt de organisatie zich op het uitbreiden van het platform met Pride Qreate en samenwerkingen met Soho House, Wereldmuseum Rotterdam en de Dutch Design Week.

Foto bovenaan: STORE STORE