Lancering Regeling Festivals en publiekspresentaties

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert een nieuwe regeling voor grootschalige festivals en uitzonderlijke presentaties. In de regeling ligt een sterkere focus op publieksbereik en wordt gewerkt met een verdeling van middelen over zes verschillende landsdelen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 13 oktober 2021.

1 juli 2021

De Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie is bedoeld voor festivals en presentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor de Nederlandse vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen. De nieuwe regeling vervangt de Regeling Festivals creatieve industrie en de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties. Opvallende verschillen zijn een sterkere focus op het bereiken van een breed publiek en een verdeling van de middelen over zes verschillende landsdelen.

bereik

De Regeling Festivals en publiekspresentaties staat open voor aanvragen van culturele instellingen of organisaties gericht op het organiseren van bijzondere publieksprogramma's zoals festivals, tentoonstellingen en manifestaties binnen de context van de Nederlandse creatieve industrie. Belangrijk is dat de publieksstrategie is gericht op het bereik van minimaal duizend fysieke bezoekers.

landsdelen

De landsdelen zijn als volgt ingedeeld:

  • Noord: Friesland, Groningen en Drenthe;
  • Oost: Gelderland en Overijssel;
  • Midden: Utrecht en Flevoland;
  • Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
  • West: Noord-Holland en Zuid-Holland;
  • Caribisch deel van het Koninkrijk: de zelfstandige landen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

budget

Het jaarbudget van de Regeling Festivals en publiekspresentaties wordt beschikbaar gesteld in verschillende aanvraagrondes. De eerste en enige ronde van 2021 sluit op 13 oktober 2021. Vanaf 2022 zijn er twee aanvraagrondes per jaar. Per ronde wordt een verdeling van het budget gemaakt over de landsdelen. Voor de eerste ronde is de verdeling als volgt: voor West is het budget € 200.000, voor de overige landsdelen elk € 100.000. Dat het budget niet evenredig over de landsdelen is verdeeld heeft te maken met de geografische verdeling van de festivals en presentaties over ons land.