Internationalisering ontwerpsector – 20 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Internationalisering ontwerpsector van 2023 zijn 20 projecten geselecteerd. Roxanne Minten, coördinator Regeling Internationalisering ontwerpsector, reflecteert op de ronde.

algemene indruk

In deze ronde zijn een groot deel van de projecten gericht op sociale-, maatschappelijke- en klimaatvraagstukken. Binnen architectuur hebben veel projecten een focus op stedelijke ontwikkeling, specifiek gericht op migratie, transformatie, ecologie of circulariteit. Binnen de discipline vormgeving zijn er een aantal projecten met textiel (ontwerp)toepassingen of lokale ambacht, zoals het project SUSTAINABLE LIFESTYLE, Finding Lasting Gems in Waste van Hinggi. Ook social design kwam veelvuldig als sub-discipline voor. Projecten die zich in de digitale cultuur bevinden hebben een speculatieve benadering tot huidige actualiteiten, zoals het project The Stones Only Appear To be Non-Living van Eva Garibaldi en Birth Futures van Wondermash.

selectie

Het beschikbare budget was deze ronde toereikend om alle twintig positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Eva Garibaldi – The Stones Only Appear to be Non-living

Eva Garibaldi – The Stones Only Appear to be Non-living
Eva Garibaldi en Ana Laura Richter (Swamp_Matter) werken aan het project The Stones Only Appear to Be Non-Living in samenwerking met Škocjan Caves Public Service Agency en Aksioma Institute. Geïnspireerd door de Škocjan-grotten in Slovenië, creëren ze met gebruik van wetenschappelijke data over de spelonken een digitale, generatieve ondergrondse wereld. Het project speculeert over hoe het Antropoceen zichtbaar wordt in de omgeving en stelt zowel utopische als dystopische mogelijkheden voor wat betreft toekomstige klimaatontwikkelingen. Met behulp van algoritmes willen ze de effecten van verontreinigingen op spelonk-vorming tonen. Het project vormt het startpunt voor een bredere studie naar landschapsveranderingen door klimaatverandering. De aanpak integreert wetenschap en immersieve storytelling om bewustzijn te vergroten en discussies te stimuleren. Het resultaat wordt gepresenteerd als een 15-minuten durende immersive video-installatie, te zien in Aksioma Gallery en later in Škocjan Caves.

Foundation for Achieving Seamless Territory (FAST) – Design Strategies for Climate Migration

Foundation for Achieving Seamless Territory (FAST) – Design Strategies for Climate Migration
FAST onderzoekt met het project Design Strategies for Climate Migration innovatieve benaderingen voor humanitaire reacties op door klimaat veroorzaakte migratie, gericht op de Sahel-regio. Met een multidisciplinaire aanpak en geleid door experts wordt, het voor- en najaar van 2024, in workshops bij the Institute for Public Knowledge bij NYU en de UN, een dialoog gecreëerd tussen UN-agentschappen, ontwerpers, humanitaire organisaties en lokale gemeenschappen. Ze willen hierbij het belang benadrukken van ontwerp als een krachtig instrument voor het beïnvloeden van beleid en bewustwording om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. De aanpak integreert onderzoek, beleidsanalyse en betrokkenheid van belanghebbenden om effectieve oplossingen te kunnen ontwikkelen. De methodologie omvat verder data-analyse, beleidsonderzoek en de ontwikkeling van pilotprojecten om directe verbeteringen te brengen aan de levensomstandigheden van degenen die worden getroffen door klimaat geïnduceerde migratie. Deze benadering is tweeledig in de focus op zowel systemen als individuen. Samenwerkingspartners zijn The UN Under-Secretary-General Peacebuilding Fund, The International Organization for Migration (IOM) en The International Crisis Group (ICRC).

Lesia Topolnyk - New Ecological Order – Transformation of nature in North Africa due to the European energy transition

Lesia Topolnyk - New Ecological Order – Transformation of nature in North Africa due to the European energy transition
In het project New Ecological Order van architect Lesia Topolnyk, in samenwerking met Studio Space Station, wordt de impact van grootschalige energietransitie projecten in Noord-Afrika onderzocht. Het initiatief, onderdeel van het IABR-programma Agents of Change, betrekt diverse experts, waaronder Territorial Agency en lokale partners zoals Koun Aktif. De focus ligt op de relatie tussen politiek en ruimte, waarbij architectuur als een kritisch instrument dient om de complexe dynamiek van energietransitie te begrijpen. De eerste fase bestaat uit een onderzoeksreis naar Marokko, interviews met lokale gemeenschappen en een multidisciplinaire aanpak met het doel de implicaties van deze projecten te ontrafelen. Het resultaat is een diepgaande dialoog over groene energietransitie, waarbij creatieve methoden, zoals architecturale forensica, worden ingezet om de verbinding tussen politiek en ruimte te belichten.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Internationalisering ontwerpsector in 2023.

cijfers

Van de 48 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 20 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 65,9 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 375.000.

sluitingsdata 2024

De sluitingsdata van de Regeling Internationalisering Ontwerpsector in 2024 zijn 28 maart en 1 oktober.

Foto bovenaan: The Pargetting Stories bundelen – Liza Prins, Olga Micińska en Sophia Simensky