Birth Futures | wondermash

Regeling Internationalisering ontwerpsector 2023
Toegekend bedrag: € 14.980

Birth Futures hanteert een pluriversele benadering om de geboortezorg te transformeren en menselijker te maken, waarbij stemmen van verloskundigen uit verschillende beroepen, leeftijden en regio's worden uitgenodigd. Het eindresultaat is de creatie van een drieluik van scifi geïnspireerde, lokaal gewortelde Birth Futures, in samenwerking met vroedvrouwengemeenschappen in Nederland, Peru en India. Het project is een samenwerking en bestaat uit workshops in het voorjaar van 2024 binnen de Peruaanse (regio Lima) gemeenschap van verloskundigen. Daarnaast zullen er voorbereidende stappen genomen worden voor het bouwen van een soortgelijk partnerschap met verloskundige gemeenschappen in India.

website