Eigentijds gebruik van ambachten – 6 projecten geselecteerd

In de tweede ronde van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten zijn zes voorstellen voor samenwerkingsprojecten tussen ambachtslieden en ontwerpers geselecteerd. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de oproep.

28 juni 2020

Met deze open oproep stelde het fonds ontwerpers in de gelegenheid met een voorstel te komen dat de gelijkwaardige samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers versterkt en dat kan leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht. We vroegen de aanvragers een projectplan in te dienen voor verkenningen, nieuwe gebruiken en/of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten. Het project kon diverse vormen hebben, denk aan experiment in materiaal en techniek, ontwerpend/artistiek onderzoek of een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats of lab. De voorkeur ging uit naar projecten waarin duurzaamheid of circulariteit een rol speelt.

selectie

De volgende zes samenwerkingsprojecten zijn geselecteerd:

The WildGlas Factory – Atelier NL, Gert Bullée en Nationaal Glasmuseum Leerdam
Bionic Lace – Studio Samira Boon, Margreeth Heijs en Touwslagerij Steenbergen
Magliatheek – Survival of the Fashionest en De Amsterdamse Steek
Bouwtuin – Circular Community Foundation
etain – Thomas Eyck, Aldo Bakker en 't Oude Ambacht
Indian embroideries and 18th century Dutch heirlooms – Karim Adduchi, Meghiben Meriya en Lipika Bansal (Textiel Factorij)

Drie gebreide lapjes naast verschillende bollen wol in verschillende kleuren.
Survival of the Fashionest and De Amsterdamse Steek – Magliatheek

algemene indruk

In reactie op de open oproep ontving het fonds veel kwalitatief goede aanvragen van ontwerpers en studio's met bijna allemaal professionele en voorbeeldstellende praktijken en een indrukwekkende staat van dienst. Hoewel de oproep interdisciplinair is opgezet en open stond voor ontwerpers van alle ontwerpdisciplines, is een opvallend groot aantal aanvragen ingediend vanuit een vormgevingsdiscipline. Deze aanvragen richten zich voornamelijk op glas, keramiek en diverse textiele ambachten. Weinig projecten zijn interdisciplinair. Daarnaast valt op dat er weinig aandacht is voor de inzet van (digitale) technologie om een eigentijds gebruik van ambacht te onderzoeken.

In drie van de geselecteerde voorstellen speelt duurzaamheid of circulariteit een rol. Atelier NL bouwt voort op een bestaande samenwerking en onderzoekt hoe lokaal 'wild' zand kan worden gebruikt voor de productie van glas en hoe het gangbare productieproces van dit materiaal kan worden verduurzaamd als er met lokale grondstoffen wordt gewerkt. In Bouwtuin ontwikkelt Circular Community Foundation een circulaire materiaal- en ambachtsstrategie op regionale schaal om te laten zien wat er architectonisch mogelijk is met natuurlijke bouwmaterialen. En Studio Samira Boon onderzoekt in Bionic Lace de potentie van kantstructuren die kunnen worden gebruikt in architecturale toepassingen met het oog op klimaatbeheersing.

beoordeling

De oproep is gezamenlijk uitgezet met het Mondriaan Fonds; beeldend kunstenaars konden een aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds. Vanwege deze samenwerking zijn de aanvragen voorgelegd aan adviseurs van beide fondsen. Job Meihuizen en Désiree Hammen namens het Stimuleringsfonds en Luuk Nouwen en Antonio Guzman namens het Mondriaan Fonds beoordeelden de aanvragen in een gezamenlijke vergadering onder voorzitterschap van Barbara Visser. De commissie heeft de ingediende voorstellen getoetst op de criteria van deze oproep en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement.

Bekijk hier de hele selectie.

cijfers

Voor de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten nam het Stimuleringsfonds 54 aanvragen in behandeling. Dat waren er veel meer dan in de eerste ronde en ook veel meer dan er met een beschikbaar budget van € 145.000 konden worden geselecteerd. Met 6 gehonoreerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 11 procent.