Eigentijds gebruik van ambachten – 9 projecten geselecteerd

In de derde editie van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten zijn negen voorstellen voor samenwerkingsprojecten tussen ambachtsbeoefenaars en ontwerpers geselecteerd. Coördinator Annique Deneer reflecteert op de oproep.

23 februari 2023

algemene indruk
Met het oog op een duurzame toekomst van het ambacht wil het Stimuleringsfonds via de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten gelijkwaardige samenwerking tussen ontwerpers en ambachtsbeoefenaars versterken. We vroegen om voorstellen in te dienen voor verkenningen, nieuwe gebruiken of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten. De vorm van het project stond vrij, denk aan experiment in materiaal en techniek, ontwerpend/artistiek onderzoek of een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats of lab.

Dat de oproep aansluit bij de behoefte in het veld om ambachten te behouden, opnieuw uit te vinden en er hedendaagse toepassingen voor te ontwikkelen, blijkt uit het aantal aanvragen dat we binnenkregen. De aanvragen laten een opvallend brede interpretatie van ambachten zien. Dat is ook terug te zien in de selectie. In de geselecteerde projecten staan uiteenlopende ambachten centraal die vanuit diverse perspectieven worden benaderd.

Machine waarmee draad wordt gespannen.
Crafting the future of Dutch fibers – An artistic research for local Cattail manufacturing with open-source tools – Iris Veentjer

beoordeling
De adviescommissie bestond uit Bao Yao Fei, Desirée Hammen, Job Floris en Ruben van der Scheer. Om tot een selectie te komen hebben de adviseurs beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn in doel en opzet en in welke mate zij aansluiten op het thema van deze oproep en de Regeling Open Oproep. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:

- De vernieuwende kwaliteit van het voorstel, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht;
- De doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken deskundigheid;
- De wijze waarop de beoogde samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers wordt ingericht;
- De artistieke/ambachtelijke kwaliteit van het werk van de ontwerper en de ambachtsbeoefenaar.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. De kwaliteit van de aanvragen was hoog, er zijn meer sterke voorstellen ingediend dan er met het beschikbare budget ondersteund konden worden.

Glasblaas stellage
Atelier Pieke Bergmans B.V. – G(L)AS

selectie
De volgende negen samenwerkingsprojecten zijn geselecteerd:
- Nieuw Nederlands kleurenpalet voor biobased bouwen – Overtreders W
- Zelf Buigend Hout – Studio Joshua Klappe
- Julia Felix, recycled glas – Studio Wieki Somers
- Van grond tot gevel – Natrufied architecture
- Augmented Weaving – Anita Michaluszko
- G(L)AS – Atelier Pieke Bergmans B.V.
- Crafting the future of Dutch fibers – An artistic research for local Cattail manufacturing with open-source tools – Iris Veentjer
- Shed and Heddle Pollyanna Moss
- Biofabricatie & (handgemaakt) Design – BIOMA Lab

cijfers
Voor de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten nam het Stimuleringsfonds 44 aanvragen in behandeling. Met 9 geselecteerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 20 procent. Voor deze oproep was een budget van € 200.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per voorstel was € 25.000. De subsidies worden verstrekt uit aanvullend budget voor volkscultuur (immaterieel erfgoed), beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW voor drie rijkscultuurfondsen.

vervolg
Begin 2024 zal de vierde en voorlopig laatste editie van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten worden gepubliceerd. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Foto bovenaan: Studio Joshua Klappe – Zelf Buigend Hout