Debatreeks Anders werken aan wonen

Nederland staat voor een complexe woonopgave. In het licht hiervan organiseert Amateur Cities een drietal publieksevents rond het thema Anders werken aan wonen, als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Binnen het programma Anders werken aan wonen worden 15 projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In de drie events wordt hierop aangehaakt en gereflecteerd op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen. De reeks zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in Nederland met focus op de thema's: Vormgeven aan (samen)leven, Bouwen met een langdurig perspectief, en Alternatieven voor woning eigenaarschap. Het eerste event staat gepland voor 30 november 2023 bij CASA in Arnhem van 19.30 tot 21.00 uur, dus save the date! Een aanmelding volgt binnenkort!

Naast de debatten verschijnt er een serie tweetalige publicaties, waarmee we de discussie zowel naar een Nederlands als een internationaal publiek willen vertalen.

over Amateur Cities

Amateur Cities is een multidisciplinair onderzoeks- en publicatieplatform met als doel om stedelijke kwesties bespreekbaar en toegankelijk te maken. Wij streven ernaar om het onderzoek naar urgente vraagstukken te activeren en daaraan verbonden ideeën middels online en offline publicaties, culturele programma’s of tentoonstellingen publiek te maken. Daarmee willen wij de verbeeldingskracht van het publiek binnen en buiten het vakgebied vergroten.

drie publieksevents

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven

Denk mee over de woonopgave en sluit op donderdag 30 november 2023 aan bij de debatavond Vormgeven aan (samen)leven bij CASA in Arnhem.

Bouwen met een langdurig perspectief

Denk mee over de woonopgave en sluit op donderdag 8 februari 2024 aan bij de debatavond Bouwen met een langdurig perspectief bij Waag Futurelabs in Amsterdam.

Alternatieven voor woning eigenaarschap

Bezoek op donderdag 28 maart 2024 de debatavond Alternatieven voor woningeigenaarschap bij Independent School for the City in Rotterdam, waarin wordt gekeken naar andere vormen van woningbezit, met een focus op de woonvormen rondom 'delen' of 'the commons'.