300 miljoen euro extra voor cultuursector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de eerdere maatregelen.

17 april 2020

update

Op 27 mei 2020 is de invulling van € 300 miljoen voor makers en instellingen culturele en creatieve sector OCW door minister Van Engelshoven bekendgemaakt. Lees hier hoe deze middelen zijn verdeeld.

'Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel', aldus minister Van Engelshoven. 'Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp'ers, weer op gang komt.' De minister wil zo snel mogelijk starten met de uitvoering van deze maatregelen.

De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen. Het geld wordt onder andere ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.

De komende periode zullen meer details over de uitwerking van de vier onderdelen door het ministerie bekend worden gemaakt.

Directeur Syb Groeneveld reageert verheugd op de extra middelen: 'Het is buitengewoon belangrijk dat het kabinet investeert om cruciale instellingen in de keten van de culturele en creative infrastructuur in deze crisis overeind te houden. Samen doen we ons best om de negatieve gevolgen van Covid-19 zo beperkt mogelijk te houden.'

Lees voor meer informatie de Kamerbrief (PDF) en/of het nieuwsbericht hierover op Rijksoverheid.nl.