Inspiratiesessie Bouwen vanuit de bodem bij Arcam, Amsterdam

Op woensdagmiddag 13 juli organiseert Arcam in het kader van de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem een interdisciplinaire inspiratiemiddag waarin ze de ontwerpwereld willen verbinden met uiteenlopende werkvelden, beleidsmakers, beheerders, erfgoedspecialisten die actief zijn in de ondergrond.

Datum: 13 juli
Locatie: Arcam, Amsterdam
Tijd: 13.00 - 18.00 uur
Entree: Gratis

Het doel van de bijeenkomst is:
– het breed agenderen van de bodemthematiek
– bevorderen van samenwerking met partners buiten de creatieve industrie
– matchmaking en begeleiding van partijen richting deelname aan de open oproep

We gaan die middag in gesprek met onder andere Joyce van de Berg (gemeente Amsterdam), Marco Roos (Naturalis) en vertegenwoordigers van Waternet over de opgaven en de benodigde kennis/partijen. Samen met onder andere Wietse Balster (3D Amsterdam), Amsterdam Time Machine, Jana Crepon (Inside Outside) en Hester Aardse (Monumenten en Archeologie) verkennen we mogelijkheden om samen te werken en ontwerpen aan de bodem. Er is gelegenheid tot vragen stellen, coalities smeden en om mogelijkheden verkennen.