Bouwen vanuit de bodem op de Rotterdam Architectuur Maand

Op vrijdag 17 juni zullen we, in het kader van de Rotterdam Architectuur Maand, de thematiek van de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem verder uitdiepen en bespreken. Na een introductie op de open oproep geven drie sprekers hun visie op het vraagstuk. Vervolgens gaan de sprekers met elkaar en met de overige aanwezigen in gesprek.

Op 18 mei lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem. Met deze open oproep nodigt het fonds coalities van ruimtelijk ontwerpers en overheden, organisaties, deskundigen en burgers uit om, met behulp van ontwerpend onderzoek, te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige verstedelijkingsvraagstukken waarin de ondergrondse water- en bodemsystemen een productieve relatie aangaan met de bovengrondse stedelijke systemen.

Dat is van het grootste belang omdat de huidige destructieve en verkokerde omgang met de ondergrond niet langer houdbaar is. We hebben inmiddels de grenzen van een gezond en vitaal bodem- en watersysteem verregaand overschreden. Een omslag is noodzakelijk. We moeten toe naar een benadering van de verstedelijkingsopgave die rekening houdt met de bodemgeschiktheid voor specifieke functies, de gezondheid en vitaliteit van de bodem verbetert, verstandig gebruik maakt van de ecosysteemdiensten die de ondergrond ons levert, kiest voor een ruimtelijke ordening van de bodem, en de cultuurhistorische en identiteit-verlenende betekenis van de ondergrond op waarde schat.

Tijdens deze bijeenkomst in het kader van de Rotterdam Architectuurmaand zullen we de thematiek van de open oproep verder uitdiepen en bespreken. Na een introductie op de open oproep geven drie sprekers hun visie op het vraagstuk. Vervolgens gaan de sprekers met elkaar en met de overige aanwezigen in gesprek.

programma

14.30 uur inloop
15.00 uur: introductie op de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem
15.10 uur: vragen uit de zaal

15.15 uur: presentatie door Anne Loes Nillesen (Defacto Urbanism)
15.30 uur: vragen uit de zaal

15.35 uur: presentatie door Daan Lavies (RCE)
15.50 uur: vragen uit de zaal

15.55 uur: presentatie door Jens Jorritsma (OBSCURA) & Bram van Ooijen (bureauufo)
16.10 uur: vragen uit de zaal

16.15 uur: gesprek met de sprekers en de zaal
16.55 uur: afronding
17.00 uur: borrel

praktische informatie
Kom naar de hoofdingang van Het Nieuwe Instituut (museumpark 25) en meld je bij de roze balie van de Architectuurmaand. Hier ontvang je een bandje waarmee je toegang krijgt tot het programmapodium en word je doorverwezen naar de juiste plek. LET OP! Ga niet in de rij staan bij de trap, deze is bedoeld voor mensen die het uitzichtpunt bezoeken. Meld je dus bij de roze balie van de Architectuurmaand.

Op Het Podium hebben de weersomstandigheden vrij spel, want er is geen volledige overkapping met zijden die kunnen worden afgesloten. Dat betekent ook dat de weersomstandigheden (vooruitzicht op teveel wind of regen) het noodzakelijk kunnen maken de bijeenkomst te verplaatsen van Het Podium naar het Auditorium van HNI. Deelnemers worden dan bij de roze balie van de Architectuurmaand geïnformeerd en naar de juiste ruimte begeleid.