Open Oproep Residency buitenland

Voor ontwerpers, architecten, makers en beschouwers met een eigen praktijk die een werkperiode willen doorbrengen in een buitenlandse residency.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 15.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 300.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep willen we de artistieke en professionele ontwikkeling van veelbelovende ontwerpers en makers stimuleren via een verblijf voor langere tijd in een nieuwe, andere omgeving. Dat doen we in de vorm van een residency, een vrijplaats voor experiment en onderzoek waar nieuwe (inter)nationale contacten kunnen worden opgedaan en netwerken en werkterrein kunnen worden verkend, uitgebreid en opgebouwd.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en beschouwers met een eigen praktijk van minimaal vier jaar binnen de creatieve industrie.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

- Het project betreft een residency in het buitenland;
- De residency duurt minimaal twee maanden en maximaal zes maanden;
- De residency vangt aan binnen zes maanden na de beschikkingsdatum.

Aanvullend op de bovengenoemde voorwaarden toetst het bestuur aanvragen op veiligheid van reizen en duurzaamheid.

De bijdrage van minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000 is alleen bestemd voor deelname-, reis-, huur-, verblijf-, materiaal- en presentatiekosten.

welke projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep niet worden aangevraagd:
- Wanneer er sprake is van een opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen;
- Wanneer er sprake is van continuering van een werkperiode bij de desbetreffende residency;
- Voor residencies in het kader van een studie of opleiding.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency buitenland
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency buitenland. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1, onder e uit het reglement niet van toepassing.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency buitenland en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Plan en motivatie van de ontwerper;
- Relevantie van de residency voor de verwachte praktijkontwikkeling.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency buitenland en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne Minten. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.