Residency buitenland – 12 projecten geselecteerd

In de Open Oproep Residency buitenland zijn in totaal twaalf projecten geselecteerd. Roxanne Minten, coördinator Regeling Internationalisering ontwerpsector, reflecteert op de selectie.

31 januari 2023

aanleiding

Met de Open Oproep Residency buitenland wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers aanmoedigen een nieuwe stap te zetten in de artistieke en professionele ontwikkeling van hun praktijk en zich internationaal te profileren. Als vrijplaats voor experiment en onderzoek, en het verkennen, uitbreiden en opbouwen van (inter)nationale contacten, netwerken en werkterreinen zijn residenties hiervoor bij uitstek geschikt.

algemene indruk

De geselecteerde projecten laten een grote diversiteit aan thema’s en onderwerpen zien, waaronder ecosystemen, transformaties in land en klimaat en digitaal en fysiek archiveren. De meeste projecten zijn gebaseerd op lokale samenwerkingen en bevatten een onderzoekscomponent waarin lokale praktijken of technieken worden onderzocht. De culturele sensitiviteit voor de context waarin de residency plaatsvindt komt daarin goed naar voren.

selectie

De volgende twaalf projecten zijn geselecteerd:

Cut-Up – Methodology of the Untamed Mind

Lotte Louise | Canada – Fantasy Lane
Vincent Ruijters | Indonesië – Interlace of Echoes: Digital Narratives of Peranakan Identity
Novo Typo | Sardinië – Novo Typo On Site
Tianyi Zheng | China – Mulan: Exploring Mythology, Urban Design, and Identity
Gyz La Rivière | Verenigde Staten – Nars Foundation residency proposal
Aliki van der Kruijs | Japan – Ukiyo, the water way
Cut-Up | Japan – Methodology of the Untamed Mind
Daydreamer | Australië – EEN ALTERNATIEVE CONCEPTUELE HOUDING VOOR SOCIAAL ONTWERPERS
Studio G. | Chili – FRUITS OF THE DESERT
Deimante Jasiuleviciute Studio | Litouwen – Nature as a Medium
Gianna Bottema | Japan – Dwelling within the void
Barbara Neves Alves | Portugal – Decolonizing Narratives

Gianna Bottema – Dwelling within the void

beoordeling

Alle ingediende aanvragen zijn ter advies voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit Isabel Driessen, Arthur Steiner en Yin Yin Wong. Zij beoordeelden de projecten op de volgende criteria:
- De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Het plan van aanpak en de motivatie;
- De relevantie van de residentie voor de verwachte praktijkontwikkeling.

cijfers

Uit de 23 beoordeelde projecten zijn twaalf voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 56,5% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 250.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 15.000. De bijdrage is bestemd voor deelname-, reis-, huur-, verblijf-, materiaal- en presentatiekosten.

vervolg

Dit was de tweede open oproep van het fonds voor residencies in het buitenland als onderdeel van een breder residency-programma binnen het programma Internationalisering. In 2024 zullen er opnieuw werkperiodes in het buitenland worden aangeboden. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.

Foto bovenaan: Aliki van der Kruijs – Ukiyo, the water way