Residency buitenland – 13 projecten geselecteerd

In de Open Oproep Residency buitenland zijn in totaal dertien projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

aanleiding en algemene indruk

Met de Open Oproep Residency buitenland wil het Stimuleringsfonds ontwerpers aanmoedigen een nieuwe stap te zetten in de artistieke en professionele ontwikkeling van hun praktijk en zich internationaal te profileren. Als vrijplaats voor experiment en onderzoek, en het verkennen, uitbreiden en opbouwen van (inter)nationale contacten, netwerken en werkterreinen zijn residencies hiervoor bij uitstek geschikt.

Het Stimuleringsfonds heeft in reactie op deze open oproep uiteenlopende voorstellen ontvangen. Interessant waren de vele verschillende vormen die de voorgestelde residencies aannemen, waaronder een nomadische residency tussen vier landen rondom één thema, residencies waarin lokale gemeenschappen direct betrokken zijn bij het ontwerp en uitvoering van het project, en onderzoeksresidencies gericht op experiment met ambachtstechnieken. Ook de diversiteit in thema’s en onderwerpen was groot, waaronder ecologie, waithood, (queer)identiteit, populaire cultuur, grensoverschrijdende volkstalen en traditionele instrumenten en technieken. Opvallend is het aantal aanvragen die in benadering of thema zijn gerelateerd aan geluid, waaronder opera, sonificatie van natuur en inheemse sonische rituelen.

Er is bij de beoordeling veel belang gehecht aan de relatie tussen de residency en de lokale context en de lokale relevantie van de residency. Bijna alle aanvragen hadden betrekking op de lokale context en vele bevatten een onderzoekscomponent waarin lokale tradities, praktijken of technieken werden verkend, in sommige gevallen samen met lokale partijen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar kledingcodes en symbolieken binnen gemeenschappen, verdieping in regionale geschiedenissen en culturen, of experimenteren met lokale materialen. In meerdere voorstellen was er een duidelijke reflectie op lokale praktijken en uitdagingen, waaruit culturele sensitiviteit bleek voor de context waarin de residency plaatsvindt.

Studio Poortvliet | Thailand – Engagement by Design

selectie

De volgende dertien projecten zijn geselecteerd:
Theodurus Johannes | Duitsland – Queer Needlework Circle – Collectie Berlin
Sébastien Robert | Frankrijk – Rise and Fall
Siba Sahabi | Japan – Inei
Oana Clitan Graphic Design | Griekenland – Dear April / Birth of OPPER
Studio Polina Medvedeva | Noorwegen – BAR International artistic research residency
Sigrun Gyda | Groot-Brittannië – Skjóta
Davy van Gerven | Japan – Residency Tokas Tokio
Studio Poortvliet | Thailand – Engagement by Design
Paolo Patelli | Italië – Whistleblowing Gardens
Millonaliu | Italië – A Natural Oasis? A Transnational Nomadic Research Residency Program
Studio Andreas Kühne | Noorwegen – BEK Residency: Electronic Conceptions of the Metamorphic
Mina Abouzahra | Marokko – Fruits of the Loom (foto bovenaan)
Elstudio | Portugal – Industrially 3D Printed Ceramics

beoordeling

Om tot een selectie te komen zijn de voorstellen aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
- De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Het plan van aanpak en de motivatie;
- De relevantie van de residentie voor de verwachte praktijkontwikkeling.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. De adviescommissie bestond uit: Ama van Dantzig, Didier Lebon en Ista Boszhard.

cijfers

Uit de 18 beoordeelde aanvragen zijn 13 voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 72% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 300.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 15.000. De bijdrage is bestemd voor deelname-, reis-, huur-, verblijf-, materiaal- en presentatiekosten.

vervolg

Dit was de eerste open oproep van het fonds voor residencies in het buitenland als onderdeel van een breder residency-programma binnen het programma Internationalisering. In 2023 zal de Open Oproep Residency buitenland opnieuw worden uitgezet en zullen er gerichte residencies/werkplekken in het buitenland worden aangeboden. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.