Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping

Voor professionals op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen die tot een toekomstbestendige eigen praktijk willen komen.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 8.250

max aanvraagbedrag

€ 300.000

budget

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze open oproep?

Met deze open oproep geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie makers de mogelijkheid professioneler en zelfstandiger te worden en een onderscheidende strategie te ontwikkelen voor een toekomstbestendige praktijk. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en -strategie is belangrijk voor je praktijk. In een professionele praktijk plan je tijd in voor zowel je artistieke ontwikkeling als voor je groei als ondernemer. Hoe vind je de juiste balans tussen beide? Welke visie heb je op de toekomst en met welke strategie bereik je die?

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor makers en ontwerpers met een eigen praktijk binnen het vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Hiermee bedoelen we onder meer tuin- en landschapsarchitecten, grafisch ontwerpers, game developers, stedenbouwers, productontwerpers, social designers, interieurarchitecten, modeontwerpers, collectieven, digitale makers, beschouwers, storytellers en makers in veel andere subdisciplines.

Voorstellen kunnen worden ingediend door aanvragers die zijn gevestigd in Nederland en minimaal drie jaar een eigen praktijk voeren.

Er kan géén aanvraag worden ingediend door:

- ontwerpers of ontwerpstudio’s die in een eerdere editie van deze open oproep zijn ondersteund en dit subsidietraject nog niet hebben afgerond;
- ontwerpers die op het moment van aanvragen ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van hun ontwikkelplan vanuit de Regeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Let op: Heb je een bijdrage ontvangen uit een eerdere editie van deze open oproep en is dat subsidietraject afgerond, dan kun je wel een aanvraag indienen binnen deze open oproep. We vragen je bij het indienen van een nieuw plan te reflecteren op de resultaten van de vorige ondersteuning. Het plan moet zich duidelijk onderscheiden van de eerder ondersteunde aanvraag.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep biedt je de mogelijkheid om onderzoek te doen op het gebied van professionalisering, reflectie en praktijkverdieping om je praktijk als ontwerper of maker te verbeteren. Het is van belang dat projectplannen vooral inzicht geven in:
- hoe je nu werkt;
- je probleemstelling en je doel;
- je (toekomst)visie;
- je plan van aanpak.

Met de bijdrage van het fonds kunnen de volgende kosten worden vergoed:
- eigen uren om dit traject aan te kunnen gaan;
- het inhuren van specifieke kennis;
- reiskosten;
- eventueel materiaalkosten.

Let op: Er kan niet worden aangevraagd voor normale bedrijfskosten, zoals:
- de huur van een werkruimte;
- kantoorkosten;
- de ontwikkeling van een huisstijl of website;
- het inwinnen van juridisch advies;
- de doorontwikkeling van een bestaand ontwerp.

waaraan moet je projectplan in elk geval voldoen?

Bij de uitvoering van je projectplan moet je minstens twee adviseurs/mentoren betrekken. Denk aan een businesscoach, een coach op artistiek vlak, een financieel adviseur of een adviseur op het gebied van impact. Je kunt ook advies inwinnen van curatoren, bemiddelaars of andere ontwerpers.

Motiveer de keuze voor deze partners en/of partijen in samenhang met het gestelde doel en de langetermijnvisie in het projectplan. Leg goed uit waarom deze personen passen bij de doelen die je voor jezelf hebt gesteld.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #11. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #11 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk en meerwaarde van dit project voor een toekomstbestendiger praktijk
- kwaliteit van het plan van aanpak
- artistieke kwaliteit van het portfolio
- kwaliteit van de bijdragen van betrokken partners/adviseurs

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #11. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Chloë Neeleman of Dewi Kruijk. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Voor deze open oproep kan geen concept van het voorstel aan het fonds worden voorgelegd. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.