Open Oproep Literatuur op het scherm

Voor samenwerkingen tussen schrijvers, dichters, interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers die literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 17.500

maximaal aanvraagbedrag

€ 52.500

budget 2023

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Literatuur op het scherm is een interdisciplinair programma waar auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds zijn geïnteresseerd in co-creaties, waarbij de schrijver en de ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen.

voor wie is deze open oproep?

De Open Oproep Literatuur op het scherm staat open voor alle vormen van Nederlandstalige literatuur (poëzie en proza, kinder- en jeugdliteratuur). Ook de keuze voor het platform, hard- en software is vrij, zolang het een digitaal platform betreft. Met Literatuur op het scherm willen de fondsen makers uitdagen om media zoals games, apps, virtual reality, augmented reality en kunstmatige intelligentie te verkennen en benutten om andere dimensies van literatuur te leren kennen.

Je dient een projectvoorstel in als team (minimaal één auteur en één ontwerper). Heb je nog geen projectpartner om een voorstel mee in te dienen? Tijdens de inspiratiemiddag op donderdag 14 september wordt de gelegenheid gegeven om een samenwerkingspartner te vinden. Aanmelden daarvoor kan hier.

waar wordt op beoordeeld?

Voorstellen worden geselecteerd en beoordeeld door een onafhankelijke commissie, samengesteld uit adviseurs van beide fondsen. Voorstellen worden getoetst aan de volgende criteria:
- originaliteit en meerwaarde van de interdisciplinaire cross-over;
- literaire kwaliteit;
- ontwerp- en/of technische kwaliteit.

Bij gelijkwaardige plannen hebben makers die niet eerder aan Literatuur op het scherm deelnamen voorrang. De commissie kiest uit het aantal inzendingen maximaal drie teams.

wat gebeurt er na je aanvraag?

innemen
Het Nederlands Letterenfonds is penvoerder. Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds.

programma
Tijdens de looptijd van het programma organiseren de fondsen twee tussentijdse bijeenkomsten/workshops waarin de drie geselecteerde projecten de voortgang aan elkaar, de fondsen en externe specialisten presenteren. Daarnaast kan er technische ondersteuning geboden worden aan de deelnemers. Aan het einde van het programma is er een gezamenlijk presentatie moment met extern publiek.

vervolg

Om makers een kans te geven hun prototypes door te ontwikkelen tot een volwaardig eindproduct, kunnen ze na afloop van Literatuur op het Scherm hiervoor subsidie aanvragen binnen de daarvoor geschikte regelingen bij het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Suzanne Meeuwissen van het Letterenfonds via s.meeuwissen@letterenfonds.nl of Odiel van de Nobelen van het Stimuleringsfonds via o.vandenobelen@stimuleringsfonds.nl. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.