Literatuur op het scherm – 4 projecten geselecteerd

Vier projecten zijn geselecteerd om binnen het programma Literatuur op het scherm hun plannen verder te ontwikkelen. Samenwerking tussen de disciplines staat daarbij centraal; de schrijvers en ontwerpers krijgen een jaar de tijd om tot een prototype te komen. In het najaar van 2021 zullen zij prototypes presenteren.

9 september 2020

selectie
Na publicatie van de Open Oproep Literatuur op het scherm 2020 ontvingen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Letterenfonds elf voorstellen, waarvan er vervolgens vijf nader zijn uitgewerkt. Op maandag 24 augustus presenteerden de vijf teams hun voorstellen voor de adviseurs. Op grond van de presentaties en het gesprek, zijn vier teams geselecteerd om een prototype te ontwikkelen. Hiertoe wordt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds gezamenlijk per project een werkbijdrage van € 12.500 en een presentatiebudget van € 3.000 toegekend.

Dit zijn de geselecteerde projecten:

In de handen van het volk

De huidige stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonevacia zoekt in zijn dichterschap veelvuldig de interactie met het publiek. Interaction designers Cas Slaats en Joris van Oers van studio Krom zijn op hun beurt geïntrigeerd door (online) participatie-omgevingen. Deze omgevingen verbinden de maker en gebruikers met elkaar. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Het werk heeft de potentie om te verrassen en blijvend interessant te zijn door de veranderlijke aard en de unieke inbreng van bezoekers. Met In de handen van het volk – een nieuw te ontwerpen (online) omgeving – zoeken Bonevacia en Krom de grens op: hoeveel inbreng kan poëzie verdragen voordat het zijn gezicht verliest.

Ver

Art director Harm van de Ven van nieuw media collectief Zesbaans en dichter/schrijver Dorien Dijkhuis werken samen aan een poëtisch virtual reality verhaal, Verkeerd verbonden. Deze handgetekende VR-ervaring waarin de bezoeker vrijelijk kan rondlopen gaat over afstand en het verlangen naar verbondenheid en verbinding. Geschikt voor de Oculus Quest, Oculus Rift en de HTC Vive. Muziek en sounddesign spelen een grote rol, net als een telefooncel en de maan.

Het meisje in het midden

Auteur, theater- en radiomaker Corinne Heyrman en de jonge digitale kunstenaar Iris van der Meule gaan samen een literaire VR-installatie maken. In de installatie kruipt de bezoeker in de huid van een meisje met anorexia nervosa. De inzet is een zo eerlijk en aangrijpend mogelijk resultaat, dat de bezoekers het 'gezichtsbedrog' dat anorexiapatiënten ervaren (ik ben veel te dik), diepgaand laat voelen.

Vooruitschreeuwen

Een chatbot helpt jongeren een literaire brief aan zijn of haar toekomstige zelf te schrijven. De bot fungeert daarbij als een coach, een inspirator, en in het beste geval, als muze. Hoe dat kan? Door slimme, veelsoortige vragen te stellen, beelden of muziek aan te dragen en mee te denken met de schrijver. Naast techniek, vormgeving en filosofie is dialog flow het onderzoeksgebied dat zowel de schrijver, Jowi Schmitz, als de ontwerper Rob Verdegaal (studio Parkers) fascineert, een fascinatie die met Vooruitschreeuwen gestalte krijgt.

beoordeling
De adviescommissie bestond uit Thomas Heerma van Voss, Nienke Huitenga, Sara Kolster en Janneke Siebelink. De adviseurs beoordeelde de opzet en consistentie van de voorstellen en de mate waarin deze aansloten op de doelstellingen van de Open Oproep Literatuur op het scherm 2020. Daarnaast zijn de ingediende voorstellen getoetst op de criteria literaire kwaliteit, ontwerp, technische opzet, originaliteit en meerwaarde van de cross-over. De beoordeling had de vorm van een tender, er konden maximaal vier projecten worden geselecteerd.

Alle vijf de uitgewerkte voorstellen lagen in lijn met het doel van de open oproep. De adviseurs gaven de voorkeur aan de vier projecten waarbij het meest sprake was van experiment, en waarin veel potentie werd gezien voor verdere ontwikkeling. Daarnaast hadden de adviseurs bij de geselecteerde voorstellen het meest vertrouwen in de co-creatie tussen de auteur en ontwerper.

Literatuur op het scherm
Met de Open Oproep Literatuur op het scherm 2020 willen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de ontwikkeling van een nieuwe vormentaal bevorderen en samenwerking, talentontwikkeling en kennisontwikkeling tussen verschillende disciplines stimuleren. Om makers een kans te geven hun prototypes, die ze binnen het programma Literatuur op het scherm hebben gemaakt, door te ontwikkelen tot een volwaardig eindproduct kunnen de teams eventueel hiervoor subsidie aanvragen binnen de daarvoor geschikte regelingen bij de beide fondsen.