Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023

Voor (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk onderzoekers die binnen het thema The Biennale as Metabolism een bijdrage willen leveren aan het parallelprogramma van het Nederlandse paviljoen op de Architectuur Biënnale Venetië.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 25.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 50.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep willen Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het onderzoek naar vormen van duurzame presentaties op internationale podia als de Architectuur Biënnale Venetië stimuleren. We verwachten voorstellen die de onzichtbare stromen van materiaal, afval en arbeid blootleggen die schuilgaan achter de presentaties op de Architectuur Biënnale Venetië. Het in kaart brengen en visualiseren van dit metabolisme kan het inzicht en het bewustzijn vergroten dat nodig is om een ​​duurzamere biënnale te ontwikkelen die een positieve bijdrage levert aan het ecosysteem van Venetië.

Lees meer over het doel en thema in de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk onderzoekers met een individuele praktijk dan wel werkzaam in teams.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor (onderzoeks)projecten gericht op het visualiseren en analyseren van materiaal- en afvalstromen, productieketens, vervoersbewegingen en arbeidskrachten, voor projecten gericht op ander materiaalgebruik en hergebruik en voor projecten gericht op het ontwerpen van circulaire systemen, met aandacht voor de lokale context.

Projecten kunnen divers zijn van opzet. Zo kunnen ze de vorm aannemen van:
- nieuw architectuur-en ontwerponderzoek;
- aanvullend onderzoek voor bestaande projecten die mogelijk al eerder zijn gepresenteerd maar nog in ontwikkeling zijn;
- projecten gericht op het verspreiden van kennis, zoals evenementen, symposia, workshops en publicaties;
- innovatieve samenwerkingen met instellingen of organisaties, met heldere en communiceerbare resultaten;
- digitale tools of software oplossingen;
- speculatieve of artistieke interventies en events.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Afwijkend op de Regeling Open Oproep zijn de volgende bepalingen van deze regeling niet van toepassing:
Artikel 7.2
Artikel 8.4

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende drie criteria:

- de relatie tot het thema The Biennale as Metabolism;
- relevantie op het gebied van de hedendaagse architectuur;
- capaciteit om relevante vakgerelateerde en maatschappelijke kwesties aan te kaarten en diverse kanalen in te zetten voor de verspreiding ervan.

De voorkeur gaat uit naar programma’s die samenwerkingsverbanden omvatten met onderzoekers en praktijkbeoefenaars, instellingen en organisaties in Nederland en daarbuiten.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Ibrahim Alaoui Chrifi of Dominique Geelen. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.