Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 – ontwikkelbudget The Laboratory of the Future

Voor (landschaps)architecten, ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers die zijn geselecteerd om te presenteren op één van de hoofdlocaties van de Architectuur Biënnale Venetië 2023: The Laboratory of the Future.

gesloten

de sluitingsdatum is verstreken

€ 25.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 27.380

resterende budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de excellente kwaliteit van Nederlandse architectuur en stedenbouw op een internationale manifestatie presenteren.

De Architectuur Biënnale Venetië vindt plaats van 20 mei tot en met 26 november 2023. Hoofdcurator Lesley Lokko wil met het thema voor deze editie The Laboratory of the Future op verschillende niveaus inspelen op de maatschappelijke rol van architectuur en de relatie tussen ras, cultuur en ruimte aan de hand van twee grote vraagstukken: dekolonisatie en energietransitie. Ze plaatst het continent Afrika centraal als laboratorium van de toekomst, waar beide vraagstukken op velerlei wijzen met elkaar verbonden zijn. Tegelijk ziet Lokko de biënnale zelf als een laboratorium, waar de relevantie van de discipline voor de wereld en de toekomstige wereld, uitvoerig wordt geanalyseerd en besproken.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor Nederlandse (landschaps)architecten, ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers die zijn uitgenodigd voor de hoofdtentoonstelling van de Architectuur Biënnale Venetië, The Laboratory of the Future, en een voorstel kunnen indienen voor projecten die een inhoudelijke bijdrage leveren aan een van de hoofdlocaties.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Onderzoeken of projecten die zijn geselecteerd voor de hoofdtentoonstelling van de Architectuur Biënnale Venetië 2023 komen in aanmerking voor een ontwikkelbudget. Een voorwaarde voor deelname aan deze open oproep is een inhoudelijke motivatie van een uitnodigende partij en/of hoofdcurator.

Het ontwikkelbudget kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:
- aanvullend onderzoek op een uitgevoerd of nog lopend onderzoek;
- speculatieve of artistieke interventies op basis van een bestaand of nog lopend project;
- het vormgeven en tentoonstellen van een bestaand of nog lopend onderzoek/project/experiment;
- projecten die zijn gericht op kennisdeling, bijvoorbeeld een publicatie, manifestatie, event of symposium.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 – ontwikkelbudget The Laboratory of the Future
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 – ontwikkelbudget The Laboratory of the Future. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende drie criteria:

- artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie;
- relevantie voor de hedendaagse architectuurpraktijk;
- doeltreffendheid van het voorgestelde plan.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Opeen Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 – ontwikkelbudget The Laboratory of the Future en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Dominique Geelen of Roxanne Minten. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.