Site Practice: ‘Wij willen onze bevindingen binnen een concrete woningbouwopgave plaatsen'

Het is onterecht dat kalkhennep nog weinig wordt toegepast in bouwprojecten, want het leent zich uitstekend voor toepassingen bij de transitie naar klimaatadaptief bouwen. Dat stellen Anne Geenen en David Schmidt van architectuur- en ontwerpbureau Site Practice. Om de toepasbaarheid van kalkhennep te onderzoeken, ontving Site Practice ondersteuning in de eerste en nu ook tweede fase van de Open Oproep Fresh perspectives #4 van het Stimuleringsfonds Creative Industrie.

27 januari 2021

Het begon met interesse in kalkhennep. Hoe meer Anne Geenen en David Schmidt over dit materiaal te weten kwamen, hoe logischer het voor de architecten werd om het toe te passen in woningbouwprojecten en hoe verbaasder ze waren dat het gebruik van dit materiaal nog zo in de kinderschoenen staat. Het milieuvriendelijke en energiezuinige bouwmateriaal heeft namelijk de potentie om de woningbouw te verduurzamen. De Open Oproep Fresh perspectives zagen zij als kans om de toepassingen van kalkhennepbouw op grotere schaal in de woningbouw te onderzoeken en een samenwerking aan te gaan met Dun Agro Hemp Group.

gebundelde krachten

‘In Dun Agro Hemp Group hebben we een heel goede partner gevonden voor dit onderzoek. Als producent weten ze veel van kalkhennep en ze zijn als enige op grote schaal met dit materiaal bezig. Het bedrijf begon met het verbouwen van industriële hennep en van daaruit is de fabriek ontstaan. Bijzonder is dat Dun Agro Hemp Group alle elementen van de plant gebruikt in hun productieprocessen. Ook wij willen geen restmaterialen verloren laten gaan. Hierin vinden we elkaar,’ vertelt David Schmidt. ‘Tegelijkertijd vullen we elkaar aan. Terwijl wij als architecten vooral bezig zijn met de vraag hoe we het ontwerp verder krijgen, vertrekken zij vanuit de praktische uitvoerbaarheid. Toen we het idee opperden om dit materiaal te gebruiken voor een gebouw van acht verdiepingen in plaats van een eengezinswoning, werden we dan ook direct kritisch bevraagd door onze samenwerkingspartner.’

schaalvergroting

Specifiek voor de Open Oproep Fresh perspectives is dat de financiële bijdrage is verdeeld in twee fasen. De eerste fase is gericht op vooronderzoek, voorbereiden van het project en het concretiseren van de samenwerking. In de tweede fase volgt de uitwerking, implementatie en toetsing van concrete resultaten. ‘Wij vonden het belangrijk eerst de tijd te nemen om onze samenwerkingspartner te leren kennen en hun fabriek te zien. Daarnaast zijn we met een open blik zo veel mogelijk informatie over het materiaal gaan verzamelen. Zo hebben we historisch onderzoek gedaan en een archief aangelegd met informatie over bouwen met hennep. Daaruit blijkt de veelzijdigheid van het materiaal,’ aldus Anne Geenen. ‘Pas nu, in de tweede fase, verkennen we de toepassingen van het materiaal. Daarmee wordt het project echt een uitdaging. Kalkhennep is een vrij onconventioneel materiaal om mee te werken binnen de architectuur. En wij willen niet werken aan mock-ups, maar onze bevindingen binnen een concrete woningbouwopgave plaatsen. Het is een complexe opgave om echt die schaalvergroting te maken en alle betrokkenen daarin mee te krijgen. Door de open oproep hebben we de tijd en middelen gekregen om ons hierop toe te leggen. En hopelijk kunnen we door te laten zien dat het kán, een omslag bewerkstelligen in het denken over het op grote schaal toepassen van duurzame bouwmaterialen zoals kalkhennep.’

volledige selectie

Behalve The Hemp Project van Site Practice worden ook de volgende zes projecten na een succesvolle eerste fase in de tweede fase van de Open Oproep Fresh Perspectives #4 ondersteund:

- Encounter 8 – Joost van Wijmen en Leyden Academy
- Integrative Hout Werk Plaats – Robin Weidner en Reinaerde De Heygraeff, Woudenberg
- #YOUTOO? – Anne Ligtenberg, Mats Horbach en Blauwe Maan
- De kleinkijk academie – Sjaak Langenberg, Rosé de Beer en Gehandicaptenzorgorganisatie Severinus
- De Naaikrans – De Feministische Handwerk Partij en Atria
- Māku – Ann.ID en Samenwerkende Spierfondsen, Yumen Bionics

vervolg

In 2021 start het Stimuleringsfonds met een aangepaste Open Oproep Fresh Perspectives #5. Deze is gericht op mid-career ontwerpers die in een langer lopend traject hun praktijk willen verdiepen in samenwerking met één of meerdere maatschappelijke partner(s). In het traject staat een relevant maatschappelijk vraagstuk centraal, waaraan door middel van ontwerpend onderzoek een bijdrage wordt geleverd. De volgende Open Oproep Fresh Perspectives #5 wordt begin februari gepubliceerd in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds. De deadline om een aanvraag in te dienen is woensdag 7 april 2021.