Ondernemerslab voor mbo’ers

De populariteit van de éénjarige opleiding Handel & Ondernemen van het ROCvA groeit. Steeds meer mbo’ers worden ondernemer. Docenten zoeken samen met architecten naar manieren om deze nomadische opleiding meer in de stad te verankeren.

‘Studenten die hier komen hebben een droom om ondernemer te worden,’ zegt Froukje Vloet, docent Handel & Ondernemen van de nieuwe opleiding Vakman-Ondernemer. Sinds twee jaar kun je hier de kneepjes van het ondernemerschap leren. De vakmensen die van het mbo komen, gaan steeds vaker aan de slag als zelfstandig ondernemer. Of je nou kapper, webdeveloper of rijinstructeur wordt, ondernemen moet je leren: om studenten niet meteen in het diepe te gooien, startte Vloet in augustus 2018 deze opleiding voor het ROC van Amsterdam. Sindsdien is zij bezig hem in te passen en uit te breiden in de stad. ‘Studenten zijn niet de enigen met een droom; als docenten dromen we ervan ondernemerschapsonderwijs meer op de kaart te zetten,’ zegt Vloet. ‘Op veel plaatsen in de stad zijn broedplaatsen voor starters, maar die zijn nog niet gekoppeld aan onderwijs.’

schaalvergroting

De afgelopen twee jaar heeft zij zich ingezet om meer verbindingen te smeden tussen haar lessen en de praktijk. De opleiding is nomadisch, wat betekent dat studenten les krijgen op wisselende locaties, tussen de praktiserende ondernemers. Zo zaten ze het afgelopen jaar bij broedplaats A Lab in Amsterdam-Noord, VAZO in Zuidoost en op verschillende locaties van LOLA, de Amsterdamse Leegstand Oplossers. Naast het reguliere onderwijs op die plekken zijn er ook gastlessen, workshops en bedrijfsbezoeken, maar Vloet wil de brug naar de praktijk nog vloeiender maken. Bovendien dient zich een schaalvergroting aan door het groeiende aantal aanmeldingen. Om een duurzame groeistrategie te ontwikkelen en de opleiding meer te verankeren in de stad, sloeg de vakgroep de handen ineen met architecten Anne Geenen en David Schmidt van Site Practice.

stedelijke context

Het onderzoek dat ze samen aangingen verkende alle aspecten van ‘leren ondernemen in Amsterdam’. ‘Ik denk als docent vanuit het onderwijs,’ zegt Vloet, ‘maar de ontwerpers hebben het veel breder getrokken en in de stedelijke context geplaatst.’ Het traject mondde uit in een concreet plan dat ondernemen makkelijker maakt voor de mbo’ers die daaraan willen beginnen: het ROC Ondernemerslab. ‘Je ziet dergelijke initiatieven wel bij universiteiten en hogescholen, maar het bestaat nog niet voor het mbo,’ zegt architect Anne Geenen. Het onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een plek waar de stap van student naar zelfstandig ondernemer minder groot is, waar alumni nog een beetje kunnen oefenen, en de kneepjes van het vak kunnen afkijken bij degenen die al wat langer bezig zijn; een lab waar leren en ondernemen samenkomen. Welke vorm dat moet krijgen gaan ze de komende tijd al doende onderzoeken op twee locaties: in broedplaats De Kazerne in Reigersbos en in de straks tijdelijk leegstaande plinten van de nieuwbouw in de Bullewijk.

miniversie

Geenen: ‘Wij hebben nog geen ruimte ontworpen maar een proces. We kiezen bewust voor stapsgewijze pilots en tijdelijke testomgevingen om zo samen met de studenten te ontdekken waar dit lab eigenlijk aan moet voldoen.’ Zodra het weer kan, staat in de Kazerne het Festival van de Ondernemer op de agenda. Het is een mogelijke miniversie van het uiteindelijke lab, dat dient als proeftuin en aanjager. Ondertussen wordt er met LOLA leegstand ook gewerkt aan Stadsklassen in de Bullewijk, met werkplekken, event-ruimtes, vakwerkplaatsen en bedrijfsruimte voor aspirantondernemers en starters. ‘Hopelijk zetten deze tussenstappen van alles in beweging. Het idee is klein beginnen, en dat geleidelijk uit te laten groeien tot het ROC Ondernemerslab. Uiteindelijk zal het lab in nauwe samenwerking met docenten, studenten en ondernemers uit de buurt tot stand komen.’

Tekst: Willemijn de Jonge