Vormgeving – 30 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Vormgeving van 2021 zijn 30 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de ronde.

25 maart 2021

algemene indruk
Onder een nieuwe voorzitter – product- en ruimtelijk ontwerper Miriam van der Lubbe – en met een gedeeltelijk nieuwe selectiecommissie zijn dertig uiteenlopende projecten geselecteerd in de eerste ronde van 2021. De selectie bevat diverse onderzoeken gericht op onder meer de potentie van driedimensionaal weven, ook worden verschillende publicaties ondersteund, een interactieve installatie waarmee handschriften worden verzameld waarop een nieuw lettertype zal worden gebaseerd, een animatiefilm die het thema depressie onder de aandacht brengt, verschillende tentoonstellingen en een te beklimmen object voor in de openbare ruimte. Mode- en textielontwerp zijn deze ronde goed vertegenwoordigd. De hieronder uitgelichte projecten geven een beeld van de breedte van de selectie.

Jongeriuslab – Atelier Feldwerk

reflectie en debat
Een van de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds waarbij de Regeling Vormgeving aansluit, is het ondersteunen van reflectie en debat. Opvallend in dit opzicht is het project Atelier Feldwerk van Jongeriuslab. Met een startsubsidie werkt Jongeriuslab aan de verkenning van de mogelijkheden voor meer ruimte voor reflectie en verdieping van de praktijk van ontwerpers. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten bekijkt Jongeriuslab de mogelijkheden van een residency-model, dat begeleiding en netwerkmogelijkheden biedt. Ook het project The Auto-Ethnographic Turn in Design van Valiz valt op in het licht van reflectie en debat. Beschouwers Louise Schouwenberg en Michael Kaethler laten zich kritisch uit over design als probleemoplossend medium. Zij stellen dat ontwerpers verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat zij doen, wat inhoudt dat zij zich grondig moeten kunnen verhouden tot de wereld en de eigen wereld moeten kennen om deze te kunnen relateren aan grootschaliger kwesties. In een door Valiz uitgegeven publicatie bieden Schouwenberg en Kaethler zowel een theoretische als praktische basis voor een nieuwe benadering van de ontwerppraktijk, die een persoonlijkere en daarmee meer oorspronkelijke verbinding met de wereld behelst en die inhoudt dat de ontwerper werkt vanuit de eigen en persoonlijke kennis. In de publicatie worden door vele ontwerpers uiteenlopende bijdragen geleverd.

diversiteit en inclusie
Omdat het Stimuleringsfonds waarde hecht aan de ontwikkeling van diversiteit en inclusie binnen het vakgebied vormgeving, worden aanvragen sinds dit jaar ook actief beoordeeld op dit aspect. Per aanvraag bekijkt de adviescommissie of er op dit vlak kansen worden benut dan wel blijven liggen. Het oranje kind van Fleur van der Weel is in dit opzicht een opvallend project. Illustrator Van der Weel neemt het iconische beeld van het oranjekleurige kind dat Dick Bruna maakte als vertrekpunt voor een onderzoek naar hoe ver het palet reikt om diversiteit te tekenen zonder stigmatiserend te zijn. Ook Tailors and Wearers van Ella Broek viel op. Onderzoeker en ontwerper Broek deed met behulp van een startsubsidie eerder onderzoek naar de techniek en de beleving van Surinaams Creoolse klederdracht door de bril van ambacht, modevormgeving en erfgoedstudies. Deze resultaten worden nu naar buiten gebracht aan de hand van een publicatie. Naast de publicatie en een symposium wordt in het kader van Tailors en Wearers een kenniswerkgroep opgezet waarmee ook op de langere termijn met een artistiek en makend proces een bredere groep geïnteresseerden wordt betrokken bij deze vorm van materieel en immaterieel Surinaams-Creools erfgoed.

circulariteit en duurzaamheid
Een veel terugkomend thema in aanvragen blijft circulariteit en duurzaamheid. Het staat in de nu ondersteunde projecten onder meer centraal in Textiel installatie Hellen van Rees. Binnen dit project ontwikkelt textielontwerper Hellen van Rees een installatie voor het nieuwe Oyfo Techniekmuseum in Hengelo die inzicht biedt in circulariteit, nieuwe, duurzame technieken en de rol van de ontwerper hierin. Voor het project Artistic Research Post Consumer Textiles nodigt Stichting New Order of Fashion twee ontwerpers uit om artistiek onderzoek te doen naar de mogelijkheden van gerecyclede post consumer-materialen als bronmateriaal voor ontwerp. De Britse Matthew Needham richt zich in zijn onderzoekstraject op upcycling van non woven geshred textiel en vezels en de Zweedse Stina Randestad legt zich toe op breitechnieken met gerecycled garen. New Order of Fashion verbindt deze talenten met kennis van deskundigen, experimentele faciliteiten en expertise in de markt.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2021.

cijfers
Van de 67 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 30 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 44 procent. De deadline voor de tweede ronde Vormgeving van 2021 is 7 april. De daaropvolgende deadline is 11 augustus 2021.