Vormgeving – 28 projecten geselecteerd

In de laatste ronde Vormgeving van 2021 zijn 28 voorstellen geselecteerd. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de ronde.

20 december 2021

algemene indruk
Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd. Er werden deze ronde relatief weinig aanvragen ingediend. Meer dan de helft van de aanvragen betrof een startsubsidie. Ook waren er relatief veel voorstellen van ontwerpers en makers die voor het eerst een aanvraag indienden bij het fonds. De diversiteit van de voorstellen was wel groot. Er zijn voorstellen gedaan voor onder meer animatiefilms, lettertypes, magazines en andere publicaties tot documentaires, tentoonstellingen, graphic novels, (materiaal)onderzoek en een voorstelling. Opvallende projecten deze ronde zijn:

Zwermen
– Spotted Bird
Zwermen
is een stop-motion animatiefilm over Piet, een man die in een bejaardenhuis woont en probeert deel uit te maken van de gemeenschap van bejaarden en verzorgers. Hij doet enthousiast mee met de bewegingslessen en het zangkoor – zo goed als dat hem lukt – maar raakt afgeleid wanneer er veertjes tussen zijn haren beginnen te groeien en hij langzaamaan in een vogel transformeert. Hoewel hij nog steeds wordt geaccepteerd binnen de groep, vindt hij zelf dat het tijd wordt om zich aan te sluiten bij een nieuwe zwerm. Het verhaal verkent op lichtvoetige wijze thema's als vergankelijkheid en afscheid, heeft een zwart-komische ondertoon en wordt in documentaire stijl verteld aan de hand van poppen van textiel en stopmotion techniek. De makers van Zwermen willen ouderen troost bieden en een jongere generatie een nieuw perspectief bieden op het leven van hun (groot)ouders. De productie is een samenwerking tussen onder andere animatoren Janneke Swinkels en Tim Frijsinger, producent Spotted Bird, Murmur Animation, kunstenaar Elke Lutgerink, Holy Motion Studio en de Vlaamse co-producent BEAST Animation.

Zwermen, Spotted Bird

ever_emerging_mag
ever_emerging_mag
is een platform en (online) tijdschrift dat uitsluitend vrouwelijke makers boven de 45 jaar oud presenteert. Na vier online magazine edities die zich richten op beeldende kunst en waarin totaal tweeënveertig vrouwen zijn gepresenteerd, wil ever_emerging_mag een fysieke editie vormgeven en produceren over het werk van opkomende modeontwerpsters van 45 jaar en ouder. Het platform opereert vanuit het idee dat kunstenaars onophoudelijk emerging zijn, ongeacht hun leeftijd. Aan de hand van een open call wil ever_emerging_mag vijf tot zeven vrouwelijke modeontwerpers selecteren en presenteren in een editorial bestaande uit interviews en nieuw beeldmateriaal. Het doel van het platform en publicatie is om de zichtbaarheid van deze groep makers te verlevendigen en te vergroten en om betekenisvolle, intergenerationele samenwerking op te zetten. Alle content wordt namelijk vormgegeven en geproduceerd door makers uit een andere generatie. De fysieke uitgave van ever_emerging_mag wordt in eigen beheer uitgebracht en gedistribueerd.

Research of a multi-purpose typeface development
– Jolana Sýkorová
Research of a multi-purpose typeface
is een onderzoeksproject van grafisch ontwerper en typograaf Jolana Sýkorová, Met een startsubsidie onderzoekt ze het potentieel van een multifunctioneel lettertype dat zich concentreert op radicale lettervormmodulatie en animaties. Ze wil zich richten op de mogelijkheden die juist buiten de klassieke formats liggen en experimenteren met de transformatiemogelijkheden tussen tekst en display. De verschillende stappen in het onderzoekstraject zullen inzicht verschaffen in onder andere lettermodulatie en leesbaarheid en zullen een overzicht bieden van de technologische beperkingen en ontwerpmogelijkheden op dit vlak. Sykorova wil met het project een onderscheidende blik werpen op de ontwikkeling van letterfamilies, traditionele snijdefinities ter discussie stellen en een alternatief bieden: een veelzijdig lettertype. Het lettertype zal ten goede komen aan ontwerpstudio's en typografen en heeft volgens Sykorova de potentie een praktisch hulpmiddel te worden in de ontwikkeling van grafische identiteiten. In het onderzoekstraject betrekt ze onder andere Diana Ovezea van Acute Studio en Michele Patanè van Cinetype als externe experts.

Tara: then and now, here and there
– Deimante Jasiuleviciute Studio
Het project Tara: here and there, then and now toont het archief van het Experimental Package Design Bureau dat van de jaren 1960 tot 1980 in Litouwen bestond. Tegelijkertijd onderzoekt en bevraagt het de hedendaagse ontwerppraktijk. Met archiefmateriaal wil ontwerper Deimante Jasiuleviciute het publiek een uniek perspectief bieden op de Sovjetgeschiedenis en de rol van grafische vormgeving in de socialistische economie. In oktober 2020 werd een startsubsidie aan het project toegekend. Tijdens de onderzoeksfase heeft de ontwerper het beeldmateriaal van het Experimental Design Bureau verzameld en gedigitaliseerd. Daarnaast heeft Jasiuleviciute voormalige kunstenaars van het Experimental Design Bureau geïnterviewd. Voor het vervolg moet al het materiaal nog worden bewerkt. De ontwerper wil een collectie ontwikkelen om vervolgens het ontwerp en de productie van de publicatie te starten. Naast een uitgebreide selectie archiefmateriaal zal het project een aantal opdrachtwerken bevatten die weer betrekking hebben op het materiaal. Het ontwerpend onderzoek zal leiden tot een publicatie en tentoonstelling in Amsterdam en Kaunas (Litouwen).

Kijk hier voor alle in 2022 geselecteerde projecten in Vormgeving.

cijfers
Van de 55 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 28 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 51 procent. De sluitingsdatum van de eerste ronde Vormgeving van 2022 is 12 januari en de tweede ronde is 6 april.

Afbeelding boven: Changing Fabrics, Ea Polman