Vooruitkijken naar 2022

Op de dag dat het Stimuleringsfonds samen met Het Nieuwe Instituut een Nieuwjaarsborrel had willen organiseren, kijken we als alternatief samen met directeur-bestuurder Syb Groeneveld vooruit naar 2022. Ook dit jaar zal de covid-19-pandemie diepe sporen trekken in de samenleving én in de creatieve en culturele sector. Wat gaat het Stimuleringsfonds doen?

Welke ambities heeft het Stimuleringsfonds voor 2022?
Vorig jaar benoemden we drie prioriteiten voor de post-covid-periode. Helaas is er van dat ‘post’ nog weinig sprake en continueren we de thema's voor 2021 in 2022:

- professionalisering en opdrachtgeverschap;
- talentontwikkeling; en
- internationalisering.

‘Professionalisering en opdrachtgeverschap’ bevorderen we door jonge ontwerpers te verbinden aan gevestigde bureaus voor een gelijkwaardige, tijdelijke samenwerking binnen de oproepen voor Bouwen aan talent. Met dit programma stimuleren we de verdieping van de praktijk van de startende ontwerper en geven we een impuls aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen startende ontwerpers en gevestigde bureaus.

Ook het aantal beurzen binnen talentontwikkeling hebben we in 2022 nogmaals kunnen ophogen met extra steun van het kabinet. In deze periode waarin het lastiger is voor de jonge talenten om zich te ‘laten zien’, is dat extreem belangrijk. Met het continueren van open oproepen als Professionalisering en praktijkverdieping en Research, Act & Reflect zal talentontwikkeling binnen en buiten het kunstvakonderwijs voor het fonds een belangrijk speerpunt blijven. Net als het betrekken van makers die andere perspectieven vertegenwoordigen op onze samenleving, en die een belangrijke andere stem laten horen in het veld.

Tot slot is de nieuwe Regeling Internationalisering ontwerpsector gepubliceerd die de komende periode zal bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van onze sector. We hopen en verwachten dat er deze lente internationaal weer veel meer mogelijk is!

Los van deze drie prioriteiten gebeurt er natuurlijk nog veel meer in 2022. De basisregelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur draaien onverminderd door en ik benoem graag onze regeling voor festivals en uitzonderlijke presentaties. We stellen daarvoor in 2022 in totaal een miljoen euro beschikbaar voor de vijf verschillende landsdelen plus het Caribisch deel van het Koninkrijk (met een budgettair schot). Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten daarvan.

Ik denk dat de inzet van (ruimtelijk) ontwerpend onderzoek bij de aanpak van de belangrijkste transitieopgaven elementair is. Syb Groeneveld, directeur-bestuurder

Hoe zie jij de verbindende rol van de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven?
Al jaren zetten we binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp de kracht van ontwerp in bij onderwerpen als de toekomst van de zorg- en onderwijsomgeving. Dit kan zorgen voor nieuwe perspectieven en voor nieuwe vormen van verbeelding die nodig zijn om de uitdagingen van nu te lijf te gaan. Ik denk daarom dat de inzet van (ruimtelijk) ontwerpend onderzoek bij de aanpak van de belangrijkste transitieopgaven, die ook het nieuwe kabinet benoemt in het regeerakkoord, elementair is. Ik was dan ook blij getroffen dat in het regeerakkoord expliciet wordt benoemd dat “de creatieve industrie wordt betrokken bij grote maatschappelijke opgaven”. Tegelijkertijd constateren we dat de mogelijkheden van (ruimtelijk) ontwerpend onderzoek, of toegang tot ontwerpkracht bij decentrale overheden in het hele land, vaak niet goed genoeg bekend is. Daarvoor hebben wij in 2021 de Vouchers Ruimtelijk Ontwerp (ook weer met extra steun) beschikbaar gesteld, zodat decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpkracht met ondersteuning vanuit het fonds kunnen inschakelen. Inmiddels zijn voor bijna € 4 miljoen 130 samenwerkingsprojecten ondersteund die opgaven oppakken als ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, sterke en gezonde steden en regio’s, duurzame economie en de toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Kantoorruimte Stimuleringsfonds met vallend water uit een gedeelte van het plafond.
Het kantoor van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 1 januari 2022

Toch nog even over de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector… Is er al nieuws over de innovatielabs?
Jazeker! Het Programma Innovatielabs moet een impuls geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. Met een open call hebben we eind vorig jaar makers en instellingen uitgenodigd om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. We zijn redelijk overdonderd door de hoeveelheid aanvragen (ruim 180) waarover de komende twee weken een interdisciplinaire commissie zich buigt. Samen met CLICKNL en de andere rijkscultuurfondsen zullen we in 2022 zorgen dat de uiteindelijk ondersteunde projecten goed zichtbaar worden en dat ook anderen ervan kunnen leren en profiteren. Het fonds werd trouwens ook op een andere wijze overspoeld… Op nieuwjaarsdag kwam er een stortvloed van water via een bovenliggende verdieping ons kantoor instromen. De hele etage stond onder water en we zijn daardoor een kleine verdampingscampagne ingegaan om de ruimte weer vochtvrij te krijgen. Nu zaten we al in een lockdown maar de komende maand is het fonds dus echt niet toegankelijk helaas! Het blijft fantastisch dat zo'n tegenslag alle collega’s en adviseurs niet belet om ons belangrijke werk (op afstand) te blijven doen. Ook dat is een wendbaarheid en weerbaarheid die superbelangrijk is!

We gaan dus een goed jaar tegemoet?
Vanaf vandaag absoluut. Op woensdag 31 augustus 2022 bestaat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 10 jaar en dat gaan we vieren. Samen met alle makers en instellingen die we de afgelopen twee jaar zoveel te weinig live hebben gezien. Hoe? Dat weten we nog niet precies, maar digitaal zal het in ieder geval niet zijn!

En dan nog een allerlaatste nieuwtje:
Volgende week dinsdag 18 januari gaat onze nieuwe website online. Daar is door ons team communicatie samen met het bureau Digital Natives en Studio van Onna keihard aan gewerkt. De website wordt laagdrempeliger, toegankelijker, met een duidelijker overzicht van subsidiemogelijkheden en met meer inzicht in projectresultaten. We behouden bewust onze bekende visuele identiteit en beeldmerk, maar zijn vooral benieuwd hoe de gebruiker het dadelijk gaat ervaren…

Mede namens alle collega’s van het Stimuleringsfonds: op naar een gezond en krachtig 2022!