Scout nights – 12 talenten geselecteerd

Tijdens vier online Scout nights pitchten veertig jonge makers begin april hun werk om in aanmerking te komen voor een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Twaalf van hen werden geselecteerd voor de volgende ronde: stuk voor stuk makers met een groot potentieel en de ambitie om een ander geluid te laten horen in de culturele sector en daarbuiten.

23 april 2020

Vier voor Talentontwikkeling aangestelde scouts wisten dit jaar een groot aantal makers te bereiken die zich in belangrijke mate op eigen kracht ontwikkelden in hun vak. De scouts waren elk gekoppeld aan een stad: Marian Duff scoutte in Amsterdam, Meryem Slimani in Rotterdam, Jess Oberlin in Eindhoven en Saïd Belhadj in Utrecht. Het Stimuleringsfonds ontving 83 aanmeldingen voor de Scout nights. Na selectie kregen veertig makers de kans om zichzelf en hun opkomende praktijken te pitchen voor een jury. Anders dan gepland, kon dit als gevolg van de covid-19-beperkingen niet op locatie in de vier verschillende steden. Daarom voerden de veertig makers online korte gesprekken met de juryleden. Twaalf makers werden geselecteerd voor de volgende ronde en ontvangen een beurs van € 1000 om een ontwikkelplan voor het komende jaar op te stellen. Met dit plan doen zij in de tweede ronde van de Regeling Talentontwikkeling een aanvraag voor een beurs.

reflectie

Het werk van de makers die zich aanmeldden voor de Scout nights laat een grote diversiteit in thematiek zien. Veel van hen herkennen zich niet of in zeer beperkte mate in de verhalen waarmee vakgenoten de media bereiken en die over het algemeen worden verteld in de culturele sector. Ze constateren een gebrek aan diversiteit en stellen zich tot doel hierin verandering te brengen. In hun werk focussen ze zich bijvoorbeeld op het (post)koloniale (slavernij)verleden van Nederland en migratiegeschiedenissen van verschillende generaties. De variëteit hierin is opvallend: van de native bewoners van Zuid-Amerika, tot verhalen met betrekking tot Amsterdam, Eindhoven, Indonesië, Aruba, Suriname en Curaçao. Een ander belangrijk thema is gender en seksuele inclusiviteit. Een paar aanvragers focussen zich expliciet op de LGBTQIA+ en queer communities. Opvallend genoeg kiezen veel makers voor traditionele media zoals mode, illustratie of fotografie om vorm te geven aan hun verhaal.

Stafmedewerker Talentontwikkeling Sharvin Ramjan: 'Het is heel belangrijk dat we als Stimuleringsfonds ook deze groep makers bereiken. Ze zijn veel minder zichtbaar in de culturele sector, maar laten een ander geluid horen dan de gevestigde orde en weten met hun werk andersoortige actuele thema's onder de aandacht te brengen.'

Online Scout night Eindhoven

selectie

De twaalf makers die tijdens de vier Scout nights werden geselecteerd zijn: Jasper van Es (graffiti, curator), Bo Stokkermans (interdisciplinair), Ramla Malya (mode), Khalid Amakran (fotografie, interdisciplinair), Inez Naomi Correa Alves (mode), ILLM (typografie, grafisch), Studio Frances Ro (storytelling), Rikkert Paauw (ruimtelijk, interdisciplinair), Bird.Guy (illustratie, grafisch), JeanPaul Paula (fotografie, storytelling), Ali Esmali (virtual reality) en Fana Richters (interdisciplinair, mode).

Voor elke scout night was een eigen jury samengesteld. De juryleden voor Amsterdam waren: Clayde Menso (directeur Amerpodia), Harriët Mbonjani (programmaontwikkelaar Eye Filmmuseum) en Angelique Hoorn (directeur Angelique Hoorn Management). Voor Rotterdam bestond de jury uit: Cye Wong-Loi Sing (senior developer Brand New Guys), Shehera Grot (curator Kunsthal) en Yassine Salihine (ontwerper). In Eindhoven vormden Harm Rensink (ontwerper en creative director New Order of Fashion), Pernilla Ellens (curator) en Tim Terpstra (directeur The Grey Space in the Middle) de jury. En in Utrecht bestond de jury uit: Ryan Oduber (ontwerper en directeur Smaller World Bigger Eyes Media), Ramon Goedvree (medeoprichter en -eigenaar Kapitaal) en Lotte van Laatum (ontwerper).

evaluatie

De jury's waren onder de indruk van de kwaliteit van de aanvragen. Ze constateren dat er veel praktijken zijn die nog onvoldoende (h)erkent worden door de fondsen. In de geselecteerden aanvragers zien zij een nieuwe generatie makers die zelfstandig een onderscheidend en relevant portfolio hebben weten te ontwikkelen. Ze zien in hen veel potentie voor artistieke ontwikkeling en kijken uit naar de verdere plannen.

Het valt de jury's op dat een aantal praktijken zich meer richt op commerciële of professionele ontwikkeling. Ook merken zij dat sommige aanvragers moeite hebben om hun eigen praktijk te duiden en te plaatsen binnen het culturele ontwerpveld. Zo missen ze in veel gevallen concrete onderzoeksvragen die zullen bijdragen aan verdere artistieke en inhoudelijke verdieping of een visie op het eigen makerschap. Hoewel de jury's dit niet vreemd vinden en vaker zien bij beginnende makers, vinden ze het belangrijk dat hiertoe wel een aanzet wordt gedaan. De jury's raden de deelnemers in zijn algemeenheid aan hun portfolio verder te ontwikkelen, vooral nieuw werk te maken en zichzelf kritisch te blijven bevragen.

vervolg

De ontwikkelplannen worden in de tweede ronde op 7 en 8 juli beoordeeld door de adviescommissie van de Deelregeling Talentontwikkeling, samen met de plannen van makers die volgens de reguliere procedure werden geselecteerd in de eerste ronde. De commissie selecteert in de tweede ronde maximaal 35 makers die een talentontwikkelingsbeurs van € 24.000 van het Stimuleringsfonds ontvangen.

achtergrond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in 2019 voor het eerst een Open Oproep Scout Nights uit. De scout nights zijn specifiek bedoeld voor ontwerpers en makers die geen reguliere kunstvakopleiding hebben gevolgd of deze niet hebben afgerond. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren. In 2019 vonden er twee scout nights plaats, in Rotterdam en Amsterdam. Het aantal is dit jaar uitgebreid naar vier; behalve in Rotterdam en Amsterdam waren er ook scout nights in Utrecht en Eindhoven. Als gevolg van de maatregelen van de covid-19-uitbraak moesten de scout nights online plaatsvinden. Het Stimuleringsfonds is blij dat de avonden in een alternatieve vorm doorgang hebben kunnen vinden, dit is helaas wel ten koste gegaan van de bruisende en inspirerende sfeer die de scout nights afgelopen jaar kenmerkten.