Research, Act & Reflect – 9 projecten en programma’s geselecteerd

Afgelopen najaar schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de derde en laatste keer de Open Oproep Research, Act & Reflect uit. De oproep was gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie. De belangstelling voor de oproep was groot en uiteindelijk zijn 9 van de 44 ingediende voorstellen ondersteund.

9 februari 2023

Met de open oproep wil het fonds activiteiten stimuleren rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of rond de intersectie van deze onderwerpen. Deze activiteiten versterken ongehoorde en/of gemarginaliseerde stemmen. Zo dragen ze bij aan meerstemmigheid en verrijking van de creatieve industrie en vergroten ze de kansengelijkheid binnen de sector. De voorstellen konden zowel bestaan uit een reflectief programma, waarin de bestaande frames van het ontwerpveld worden bevraagd, als zich richten op de ontwikkeling van individuele makers.

algemene indruk
De aanvragers benaderden de thema’s op eigen wijze en vanuit zeer uiteenlopende perspectieven, zoals zwarte cultuur, feminisme, erfgoed, queering en (on)zichtbare beperkingen. De commissie was het meest positief over de aanvragers met een intersectionele benadering en die hun werkwijze en positionering ten opzichte van de gestelde problematiek goed konden toelichten.

beoordeling
De adviescommissie, die bestond uit Branko Popović, Farida Sedoc, Harriët Mbonjani en Lucien Kembel, selecteerde negen projecten en programma’s. Alle voorstellen zijn besproken en beoordeeld aan de hand van vier criteria:

- De artistieke of reflectieve ambitie in het project;
- De benadering van de thematiek en koppeling met de ontwerpdisciplines;
- De mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en een passend publiek;
- Het draagvlak binnen de beschreven community.

Ook heeft de commissie gekeken naar regionale spreiding, de maatschappelijke impact van de voorstellen en in hoeverre het gaat om grassroots-organisaties of -initiatieven die nog niet (h)erkend worden door subsidieverstrekkers.

selectie
In de uiteindelijke selectie blijken de verschillende thema’s zoals genoemd in de open oproep goed vertegenwoordigd. Hiermee laat de selectie de reikwijdte zien van de regeling. Zo is er een programma specifiek voor en door de inheemse diaspora en zijn er ontwerpers die zich richten op het vergroten van de zichtbaarheid van zwarte vrouwelijke feministen. Ook is er een project geselecteerd over de koloniale geschiedenis van voedsel en een project over het bestendigen van Bonairiaans erfgoed. In de selectie zijn ook een event opgenomen rondom de representatie van Aziatische ontwerpers en een grassroots-platform gericht op het versterken van diverse zwarte gemeenschappen in Nederland.

Atelier Code Noir – Code Noir

De volgende projecten en programma’s zijn geselecteerd:
- Memorials (werktitel) – We Sell Reality
- Levend Bonairiaans Erfgoed – Stichting Terramar Museum
- Non Native Native Fair 2023 – Non Native Native
- Atelier Code Noir – Code Noir
- Archival Textures – Tabea Nixdorff
- Designing Reparatory Justice and Social Change – New Urban Collective / The Black Archives
- People’s Liberation – Stichting Aralez
- Zwart Ibis: The Spirit of Black Intimacies – Black Speaks Back
- Shared History of the World – PRINS27

Lees hier meer over de geselecteerde projecten.

cijfers
In de derde en laatste Open Oproep Research, Act & Reflect zijn van de 44 in behandeling genomen subsidieverzoeken 9 aanvragen positief beoordeeld. Het honoreringspercentage komt daarmee op 20%. Het budget van deze open oproep was € 300.000.

Foto bovenaan: Non Native Native Fair 2023Non Native Native