Open Oproep Research, Act & Reflect

Voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of de intersectie van deze onderwerpen bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 50.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 300.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte aan activiteiten rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of de intersectie van deze onderwerpen die zijn gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. Deze activiteiten verrijken de creatieve industrie en vergroten de kansengelijkheid binnen de sector. Daarbij stellen we verschillende vragen: Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector? Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid? Hoe kan de verbeeldingskracht van jongeren en beginnende makers op deze thema’s worden ingezet en versterkt?

Het is de derde en laatste keer dat het Stimuleringsfonds deze oproep uitzet. Bekijk hier activiteiten die via eerdere edities van deze open oproep werden ondersteund.

voor wie is deze open oproep?

Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen een aanvraag indienen voor deze open oproep. De oproep staat ook open voor partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven zonder trackrecord een gelijk speelveld.

wie kunnen geen aanvraag indienen?

Partijen die al een structurele subsidierelatie hebben met het rijk (BIS) of worden ondersteund in de Regeling Vierjarige instellingssubsidie, de Regeling 1- en 2-jarige activiteitenprogramma of organisaties die ondersteuning ontvangen vanuit de Open Oproep Ontwerpend leren van het Stimuleringsfonds kunnen geen aanvraag indienen voor de Open Oproep Research, Act & Reflect #3.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De vorm van de aan te vragen activiteiten staat vrij. Gedacht kan worden aan online-/offlinepresentaties, een open oproep, performances, debatmomenten, publicaties, podcasts of andersoortige manifestaties. Activiteiten kunnen reflectief en beschouwend zijn, gericht op talentontwikkeling of bijvoorbeeld op het ontwikkelen van nieuwe creatieve uitingen. Alle vormen zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met ontwerp, bovengenoemde onderwerpen en de resultaten publiek toegankelijk worden gemaakt. De startdatum van de activiteiten ligt maximaal vier maanden na de beschikkingsdatum. Het project of programma duurt maximaal één jaar.

Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten binnen deze open oproep vind je hier.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

L
eidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Research, Act & Reflect
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Research, Act & Reflect #3. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing: artikel 4. lid 1 sub c, artikel 5. lid 1 sub b en artikel 8. lid 6.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende drie criteria:

- de relevantie van de gekozen thematiek;
- de artistieke of reflectieve ambitie in het project;
- de mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en passende community.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Research, Act & Reflect #3 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Sharvin Ramjan of Chloë Neeleman. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.