Rekentool zzp-tarieven en Fair Practice

Instellingen die een subsidieaanvraag voorbereiden voor de periode 2021-2024 moeten rekening houden met nieuwe subsidievoorwaarden, richtlijnen en beoordelingskaders. Toepassing van de codes Governance, Inclusiviteit en Fair Practice zijn subsidievoorwaarden. Om bij het opstellen van begrotingen een referentie te hebben voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp'ers t.o.v. mensen in loondienst is er nu een rekentool. Deze tool is ontwikkeld door Platform ACCT, Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Toekomst.

29 januari 2020

Deze tool leunt op de uitgangspunten van het ministerie van SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe 'meer onzekerheid = hogere beloning'. De tool maakt hiermee een vergelijking voor cao-domeinen zichtbaar. De tool en de toelichting zijn te vinden in de online Arbeidsmarktagenda bibliotheek.

Fair Practice Code

Ter ondersteuning van de toepassing van de Fair Practice Code ontwikkelde Platform ACCT, Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Toekomst, eerder al een speciale checklist. Organisaties moeten aansluiten bij bestaande cao's en/of honorariumrichtlijnen. Voor zzp'ers was er nog weinig houvast.