Lada Hršak en Siwar Kraytem geselecteerd voor residency Think Tanger 2023 / 2024

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving tien aanvragen naar aanleiding van de Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024. Lada Hršak en Siwar Kraytem zijn geselecteerd voor een werkperiode bij cultureel platform Think Tanger in Tanger, Marokko.

20 juni 2023

selectie

De twee geselecteerde voorstellen sluiten goed aan bij de stedelijke vraagstukken die relevant zijn voor de stad Tanger. Lada Hršak en Siwar Kraytem verkennen stedelijke ruimtes vanuit een invalshoek die Think Tanger nog niet heeft toegepast. Think Tanger verwacht dat de geselecteerde aanvragers een vernieuwende benadering bieden met betrekking tot de doelstellingen van de residency en is benieuwd naar de uitkomsten.

Lada Hršak – Tanger Glossary

Lada Hršak – Tanger Glossary (najaar 2023)
Lada Hršak (Bureau LADA) richt zich op artistiek onderzoek, inclusieve architectuur en de toekomst van onderwijs. De architect doet dit via performatieve en gebouwde interventies en acties in samenwerking met beoefenaars binnen de velden van ecologie, kunst, erfgoed en sociologie. Met het voorstel Tanger Glossary wil Hršak een reeks zintuiglijke wandelingen, gesprekken en observaties uitvoeren naast een aantal performatieve storytelling- en printmaking-evenementen bij Think Tanger. Deze moeten bijdragen aan een analoge ‘forensische’ stadskaart die tijdens de werkperiode zal evolueren. Het voorstel is vooral gericht op het verkennen van verdwenen en verdwijnende ruimtes en ecologieën door alternatieve sensorische mapping.

Siwar Kraytem – Letters from Tangier

Siwar Kraytem – Letters from Tangier (voorjaar 2024)
Het onderzoek en de praktijk van ontwerper, onderzoeker en kunstenaar Siwar Kraytem is gericht op meertaligheid en taal in tijden van transformatie, maar ook op de opbouw van de samenleving door middel van taal. De ontwerper zal de werkperiode gebruiken om meertaligheid en de lokale relatie tot de Arabische taal te onderzoeken door te kijken naar de sociale en stedelijke structuren van Tanger. Kraytem wil zich vooral richten op het informele Arabische Darija-dialect. Via een reeks workshops wil de ontwerper onderzoeken of dit dialect bestaat in de stedelijke context, welke ruimte Darija deelt met andere talen in Tanger en welke rol deze talen spelen in de stad. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de zeefdrukfaciliteiten bij Think Tanger.

beoordeling

Voorstellen bestonden uit het portfolio, cv, ontwikkelplan en de motivatie van de aanvrager. Onder leiding van voorzitter Robert Jan Verhagen (Mondriaan Fonds) beoordeelden de adviseurs Arthur Steiner (commissielid Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies) en Yin Yin Wong (commissielid Regeling Internationalisering Ontwerpsector) vanuit het Stimuleringsfonds en Aline Thomassen en Maziar Afrassiabi vanuit het Mondriaan Fonds in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep. Namens Think Tanger heeft Hicham Bouzid de voorstellen beoordeeld. De beoordeling had de vorm van een tender: twee voorstellen zijn verkozen boven de andere.

bijdrage

Lada Hršak en Siwar Kraytem ontvangen ieder een subsidie van € 5.500, bedoeld voor reis-, materiaal-, transportkosten en als bijdrage aan kosten voor levensonderhoud.

achtergrond

De eerste editie van de Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024 werd begin februari 2023 uitgeschreven in samenwerking met het Mondriaan Fonds en biedt twee werkperiodes bij cultureel platform Think Tanger in Marokko. Tijdens deze werkperiodes, de eerste in het najaar van 2023 en de tweede in het voorjaar van 2024, kunnen een ontwerper en een kunstenaar in uitwisseling met Think Tanger onderzoek doen, hun netwerk verbreden en eigen werk ontwikkelen. De intersectie tussen ontwerp, urbanisme en sociaal-ruimtelijke vraagstukken staat hierin centraal staat. Het Mondriaan Fonds ontving dertien aanvragen en selecteerden kunstenaars Maike Hemmers en Annelotte Lammertse.