Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024

Voor ontwerpers en kunstenaars die tijdens een werkperiode in Marokko onderzoek willen doen, hun netwerk willen verbreden en eigen werk willen ontwikkelen, waarbij de intersectie tussen ontwerp, urbanisme en social-ruimtelijke vraagstukken centraal staat.

gesloten

sluitingsdatum

€ 11.000

subsidiebedrag

11 sept – 5 nov 2023 en 29 april – 23 juni 2024

werkperiodes

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Think Tanger is een cultureel platform dat zich wijdt aan het onderzoeken en verkennen van stedelijke uitdagingen in en rondom de stad Tanger. Als platform bevraagt en belicht Think Tanger de hedendaagse sociale en ruimtelijke effecten van de ontwikkeling van de stad, via projecten op het snijvlak van ontwerp, beeldende kunst, ambacht, participatief onderzoek en stedenbouw. Daarnaast organiseert en faciliteert Think Tanger workshops, lezingen, open studio’s, tentoonstellingen, podcasts en residenties.

In samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds is deze residency opgezet om cross-overs en experimenten te stimuleren en voor het uitwisselen en leren van elkaars perspectieven, kennis en ideeën. De werkperiode bij Think Tanger biedt ontwerpers en kunstenaars de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden en eigen werk te ontwikkelen, waarbij de intersectie tussen ontwerp, stedelijke ruimte, urbanisme en social-ruimtelijke vraagstukken centraal staat.

voor wie is deze open oproep?

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door individuele ontwerpers en beschouwers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of beeldend kunstenaars en curatoren (via het Mondriaan Fonds). Als duo, collectief of samenwerkingsverband is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Per periode werken steeds één ontwerper en één kunstenaar tegelijkertijd bij Think Tanger.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelen van de residency.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2023 / 2024 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Mireille de Koning. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.