Internationalisering ontwerpsector – 15 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Internationalisering ontwerpsector van 2022 zijn 15 projecten geselecteerd. Roxanne Minten, coördinator Regeling Internationalisering ontwerpsector, reflecteert op de ronde.

25 augustus 2022

algemene indruk

De Regeling Internationalisering ontwerpsector staat open voor projecten uit de drie werkvelden die het Stimuleringsfonds vertegenwoordigt – vormgeving, architectuur en digitale cultuur – en voor projecten die bovendien wereldwijd kunnen plaatsvinden. De diversiteit van voorstellen is daardoor doorgaans groot. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse partners uit onder meer Colombia, Polen, Italië, Hongarije, Suriname en Noorwegen. Een opvallende trend is dat een groot aantal aanvragen gericht is op landtransformatie, dekolonisatie en duurzaamheid. De volgende projecten zijn daar een voorbeeld van:

Space for Eco Urban Learning-School of contamination and collaboration – Millonaliu
Het project Space for Eco Urban Learning-School of contamination and collaboration van Millonaliu vindt plaats in het kader van de veertiende editie van Manifesta die in de Kosovaarse hoofdstad Pristina wordt gehouden. In samenwerking met raumlaborberlin – een collectief van kunstenaars en ontwerpers en de gemeenschappen in Pristina en Kosovo – ontwikkelt Millonaliu een site-specific interventie voor een van de vier centrale pijlers binnen het programma van de biënnale, de Brick Factory, een grote postindustriële site. Met het collaboratieve project wordt op de locatie gedurende honderd dagen een artistiek programma uitgevoerd gericht op eco-urban ontwikkelingen als circulaire en regeneratieve economische systemen, duurzaam bouwen, en mobiliteit en klimaat. Het programma bestaat naast presentaties uit workshops, debatten, concerten en trainingen waarbij leren, plezier en samenwerken centraal staan.

Compelled to be Here – Ramon Jimenez Cardenas

Compelled to be Here – Ramon Jimenez Cardenas
Het project Compelled to be Here is een publieksprogramma dat bestaat uit een tentoonstelling en een paneldiscussie. De tentoonstelling heeft de vorm van een muzikale presentatie met een lokale artiest uit Oaxaca (Mexico). De paneldiscussie wordt gevoerd tussen ontwerponderzoekers en experts en gaat over de effecten van moderniteit en de koloniale geschiedenis en hoe deze (mede) in stand worden gehouden door design. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met multimediakunstenaar Dimitri Madimin. Zijn werk bevraagt ‘kolonialisme zonder de koloniën’ en opent discussies over kapitalisme, migratie en slavernij. Oaxaca, en het zuiden van Mexico in het bijzonder, worden volgens de projectpartners grotendeels beïnvloed door moderniteit en kolonialiteit. Zo hebben internationale handelsovereenkomsten en bedrijven de controle over de natuurlijke hulpbronnen van de regio gegrepen, zo ook over water voor de productie van suikerhoudende frisdrank. De schaarste aan drinkbaar water in sommige gemeenschappen in combinatie met de overvloed aan suikerhoudende dranken, heeft geleid tot chronische gezondheidsproblemen voor de regio. Het doel van Compelled to be Here is om de koloniale geschiedenis kritisch te herdenken door middel van urgente hedendaagse kwesties. Door middel van kritisch onderzoek en internationale samenwerking tussen transdisciplinaire kunstenaars en ontwerpers beogen de partijen een publieksprogramma te maken dat licht werpt op de effecten van dit thema.

Arabidopsis Symphony Internationaal – Fillip Studios

Arabidopsis Symphony Internationaal – Fillip Studios
Arabidopsis Symphony is een interactieve installatie waarbij bezoekers via augmented reality door een virtueel veld van de plant Arabidopsis Thaliana kunnen lopen. Deze plant groeit op elke plek anders omdat het klimaat, het weer en de samenstelling van de grond van invloed zijn op de groei en ontwikkeling ervan. In de installatie zijn de planten zijn niet alleen te zien, maar ook te horen. Vanuit iedere plant klinkt een instrument en samen vormen deze instrumenten een orkest dat een unieke en steeds veranderende compositie speelt. Arabidopsis Symphony is ontwikkeld door Fillip Studios. De installatie is onderdeel van een langlopend project dat in samenwerking met Wageningen Universiteit sinds 2016 wordt uitgevoerd en dat heeft verschillende uitingen gekend. De laatste uiting wordt gelanceerd in 2022 in Arnhem en Eindhoven en reist daarna langs verschillende plekken in de wereld. Het project heeft een tweeledig doel. Ten eerste wil het verwondering opwekken en een breder gesprek in gang zetten over duurzaamheid, het effect van menselijk handelen op de wereld en over de vraag hoe uniek dit handelen is. Het tweede doel is om de zichtbaarheid van Nederlands ontwerp te versterken in het buitenland. In samenwerking met vijf internationale designfestivals en de lokale Nederlandse ambassades worden rondom het project verschillende presentaties en ontmoetingen georganiseerd.

RETHINK SOFTLY – Otura Design

RETHINK SOFTLY – Otura Design
Het project Rethink Softly is gericht op het bij elkaar brengen van grensoverschrijdende kennis op het gebied van meubelproductie. Volgens ontwerper Rianne Koens verschuift de meubelproductie van het verre Oosten naar Turkije. Tegelijkertijd vindt er een transitie plaats van lineair naar circulair. Koens stelt dat de meubelindustrie echter vastgeroest zit in oude gewoontes waarbij gebruik wordt gemaakt van schadelijke materialen. Rethink Softly heeft als doel om met een industrieel toepasbaar alternatief een positieve bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Op basis van een vooronderzoek beoogt Koens met het project relevante studies rondom dit thema in kaart te brengen, deskundigen te benaderen, partners te bezoeken en aansluiting te zoeken bij gemotiveerde makers door middel van een open call. Het plan is om in dialoog met betrokkenen uit verschillende hoeken de juiste projectvorm te ontwikkelen. Het vooronderzoek zal naar verwachting leiden tot een vanuit verschillende disciplines samengesteld team dat in een aansluitend project zal werken aan het thema. De zoektocht naar natuurvriendelijke oplossingen voor de soft seating-industrie staat in dit project centraal.

Bekijk hier de gehele selectie.

cijfers

Van de 32 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 15 gehonoreerd. Het honoreringspercentage deze ronde is 47 procent. Alle positief beoordeelde aanvragen konden worden gehonoreerd. Er is deze ronde sprake van onderbesteding die wordt toegevoegd aan de volgende ronde. De sluitingsdatum van deze ronde, de laatste van het jaar, is 22 september 2022.

Foto bovenaan: Baranów