Internationalisering ontwerpsector – 12 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Internationalisering ontwerpsector van 2023 zijn 12 projecten geselecteerd. Mireille de Koning, programmaleider Regeling Internationalisering ontwerpsector, reflecteert op de ronde.

20 juni 2023

algemene indruk

De Regeling Internationalisering ontwerpsector staat open voor internationale projecten die gericht zijn op samenwerking en uitwisseling, uit de drie werkvelden die het Stimuleringsfonds vertegenwoordigt: vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Vanwege de brede toepassing is de diversiteit van de voorstellen doorgaans groot en variëren de aanvragen van startsubsidies tot samenwerkingsprojecten die verschillende partijen en belanghebbende betrekken in meerdere regio’s.

Deze ronde bevatte samenwerkingsprojecten in een breed aantal landen, werkvelden en rondom diverse sociale, maatschappelijke en klimaatvraagstukken. Met onderwerpen zoals het ontgiften van de vervuiling van de lucht, de bodem en het voedsel, de rol en positie van vrouwen in ontwerp en de rol en impact van nieuwe technologieën op de manier waarop we (samen)leven. De meeste aanvragen zijn goed uitgewerkt en voorzien van heldere onderbouwing van de gekozen onderwerp(en), methodieken en betrokken expertise en samenwerking(en). Ook de positionering van de aanvrager binnen de lokale context, de buitenlandse vraag en de relevantie van de projectvoorstellen voor de Nederlandse creatieve industrie werd duidelijk omschreven. De volgende projecten zijn een goed voorbeeld van de breedte van de onderwerpen:

Let's Become Fungal – Yasmine Ostendorf
Let's Become Fungal; system-design based on mycelium and other fungal qualities bestaat uit een programma van twintig activiteiten gebaseerd op interviews met ontwerpers, boeren, kunstenaars en mycologen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied die Yasmine Ostendorf in 2021 en 2022 heeft uitgevoerd en gepubliceerd in het gelijknamige boek Let’s Become Fungal. Het project neemt het mycelium, het ondergrondse rhizomatische netwerk van de schimmel, als uitgangspunt om te pleiten voor biomimicry voor systeemontwerp in plaats van objectontwerp. Volgens Ostendorf is er een groeiende belangstelling voor schimmels en mycelium als materiaal. De verstrengelingen en hoe dit rhizomatische netwerk functioneert, is niet alleen een fascinerend ecologisch systeem en materiaal, maar heeft een diepgaande bruikbaarheid voor potentiële nieuwe systemen, manieren van denken en gedrag. In het programma verkennen twaalf op maat gemaakte workshops met internationale deelnemers in verschillende landen twaalf schimmelstrategieën voor systeemontwerp op basis van biomimicry. De beoogde resultaten van de workshops omvatten gezamenlijke ontwerpstrategieën van deelnemers voor het ontwikkelen en implementeren van alternatieven op basis van biomimicry. De workshops bieden praktische vaardigheden en kennis van de mogelijkheden op het snijvlak van ontwerp en mycologie, evenals een breder begrip en toepassing van biomimicry, terwijl een sterke alliantie wordt gecreëerd tussen belangrijke spelers op dit gebied in Nederland, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Soengoe Kondre (Submerged Heritage) – Vincent van Velsen
Het voorgestelde project Soengoe Kondre (Submerged Heritage) van curator Vincent van Velsen onderzoekt de effecten en invloeden van een infrastructureel project op verschillende plaatselijke gemeenschappen. Het project bestaat uit een literatuur- en archiefonderzoek, publieksprogramma en verschillende gesprekken (oral histories) met individuen in Suriname en in Nederland. Op 1 februari 2024 is het 60 jaar geleden dat de sluizen van de Brokopondo Stuwdam in Suriname sloten. Het stuwmeer dat daardoor ontstond dwong 25 in het gebied gelegen dorpen (5000 inwoners) te verhuizen. Dit had grote sociale, economische en culturele impact op de gemeenschappen. Na de overstromingen van 2022 kreeg de stuwdam opnieuw aandacht. Het project beschouwt de veranderingen door deze infrastructurele ingreep vanuit meerdere perspectieven. De invloed op de woonomgeving van toen en nu is groot, relevant en urgent. Het project wil inzicht geven in de beweegredenen van de bouw en de sociale, economische en culturele consequenties door middel van een expositie en film die naast literatuur- en archiefonderzoek ook uiteenlopende ervaringsdeskundigen betrekt en direct aan het woord laat. De resulterende expositie vindt in september 2023 plaats in het Nieuwe Instituut. De film zal hier worden getoond en hopelijk verder een eigen leven leiden op festivals en in Suriname.

RETHINK SOFTLY – Otura Design
Het project Rethink Softly richt zich op het bij elkaar brengen van grensoverschrijdende kennis en praktijken op het gebied van meubelproductie. Volgens ontwerper Rianne Koens verschuift de meubelproductie van het verre Oosten naar Turkije. Tegelijkertijd vindt er een transitie plaats van lineair naar circulair ontwerp. De ontwerper stelt dat de meubelindustrie echter vastgeroest zit in oude gewoontes waarbij gebruik wordt gemaakt van schadelijke materialen, zoals polyurethaanschuim. Rethink Softly heeft als doel met industrieel toepasbare alternatieven een positieve bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Op basis van een vooronderzoek beoogt Koens met Rethink Softly relevante studies en experimenten rondom in kaart te brengen, deskundigen te benaderen, partners te bezoeken en aansluiting te zoeken bij gemotiveerde makers. Nederlandse, Turkse en Engelse makers worden in kleine teams aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk duurzame, alternatieve concepten voor polyurethaanschuim te onderzoeken, toe te passen en uit te wisselen. Gelijktijdig wordt er intensief samengewerkt met Turkse producenten om tot industrieel haalbare uitkomsten te komen. Centraal in dit project staat de zoektocht naar natuurvriendelijke en verantwoordelijke oplossingen voor de soft seating industrie.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Internationalisering ontwerpsector in 2023.

cijfers

Van de 35 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 12 gehonoreerd. Het honoreringspercentage deze ronde is 37 procent. Het budget van € 375.000 was deze ronde niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Internationalisering ontwerpsector. Aan een project is een lager bedrag toegekend dan is aangevraagd en een project kon helaas niet ondersteund worden.

De eerstvolgende deadline van de Regeling Internationalisering ontwerpsector is 4 oktober 2023.