Fresh Perspectives – 8 projecten geselecteerd

In de vierde Open Oproep Fresh Perspectives zijn acht voorstellen geselecteerd voor een ontwikkelbijdrage. Het gaat hierbij om bijzondere vormen van samenwerking tussen een ontwerper, maker of studio en een partij met een sterke maatschappelijke of kennispositie. Programmaleider Marieke Ladru reflecteert op de open oproep.

28 juni 2020

De volgende acht samenwerkingsprojecten zijn geselecteerd in deze ronde van de Open Oproep Fresh Perspectives:
Encounter 8 – Joost van Wijmen en Woonzorggroep Vitalis
Integrative Hout Werk Plaats – Robin Weidner en Reinaerde De Heygreaff, Woudenberg
Hennephuizen – Site Practice en Dun Agro Hemp Group
#YOUTOO? – Anne Ligtenberg en Blauwe Maan
De kleinkijk academie – Sjaak Langenberg, Rosé de Beer en Gehandicaptenzorgorganisatie Severinus
De Naaikrans – De Feministische Handwerk Partij en Atria
Māku – Ann.ID en Samenwerkende Spierfondsen, Yumen Bionics
Rehearse The Revolution #economy – SPACE en De Herenboeren Nederland

algemene indruk

Opvallend deze ronde was de grote diversiteit aan urgente maatschappelijke vraagstukken en thema's. Een groot deel van de aanvragen richt zich op social design of het inzetten van 'ontwerpkracht' in complexe omgevingen, zoals de zorg. De thema's variëren van seksueel geweld tot burn-out en spelen zich af binnen verschillende contexten, zoals de jeugd- of gehandicaptenzorg. Zo gaan ontwerpers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met hulpverleningsorganisatie Blauwe Maan manieren onderzoeken om stille slachtoffers van seksueel geweld in onveilige thuissituaties te bereiken, terwijl social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer samen met gehandicaptenorganisatie Severinus een nieuwe leerlijn ontwikkelen, waarin zorgverleners tools krijgen aangereikt om alledaagse momenten te transformeren tot culturele activiteiten.

In veel projecten wordt gezocht naar interactie en het leggen van nieuwe verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn De Naaikrans, Encounters 8 en Integrative Hout Werk Plaats. In het eerste project gaat de Feministische Handwerk Partij samen met kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria een aantal bijeenkomsten organiseren, waarin handvaardigheid wordt gecombineerd met het delen van onderbelichte vrouwengeschiedenissen en actuele vraagstukken, zoals genderongelijkheid. Ook in het project Integrative Hout Werk Plaats staat een ambacht en het werken met de handen centraal. Ontwerper Robin Weidner wil maakprocessen inclusiever maken, en gaat samen met zorginstelling Reinaerde een serie workshops ontwikkelen waarin zowel de bewoners van de zorginstelling als de lokale omgeving, aan de slag gaan met houtbewerking. In Encounters 8 gaat ontwerper Joost van Wijmen samen met Woongroep Vitalis een aantal ontmoetingen tussen ouderen en hun omgeving faciliteren, met als thema 'het veranderende lichaam'. Het doel van het project is om kennisuitwisseling tussen verschillende generaties te faciliteren en een sociaal netwerk te ontwikkelen.

beoordeling

Alle aanvragen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit architect, voorzitter Dutch Creative Residency Network en adviseur Raad voor Cultuur Martine Zoeteman, onderzoeker en ondernemer op het vlak van digitale cultuur René Post, ontwerper en docent design research KABK Yassine Salihine en Marieke Rietbergen, oprichter Design Innovation Group. De commissie heeft de aanvragen beoordeeld op relevantie van de opgave, doel en opzet van het project, kwaliteit van het werk van de ontwerpers en de opzet van de samenwerking. De aanvragen die niet zijn geselecteerd, schoten op één of meerdere criteria tekort ten opzichte van de geselecteerde projecten. Hoewel het merendeel van de aanvragers relevante maatschappelijke vraagstukken aanraken in hun voorstel, zijn er weinig die vervolgens ontwerpkracht overtuigend inzetten om een nieuw perspectief te bieden.

Lees hier meer over de 8 geselecteerde projecten.

cijfers

Voor de Open Oproep Fresh Perspectives #4 nam het Stimuleringsfonds 42 aanvragen in behandeling. Met acht gehonoreerde voorstellen kwam het honoreringspercentage op 19 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 260.000. In deze eerste fase is aan elk project maximaal € 10.000 toegekend; voor de tweede fase is een bedrag van maximaal € 30.000 per project beschikbaar. Een toekenning voor fase 1 is geen garantie voor een toekenning voor fase 2.