1-jarig activiteitenprogramma 2022 – 19 instellingen creatieve industrie geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan 19 instellingen binnen de creatieve industrie een 1-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma in 2022. Door het grote aantal goede aanvragen konden niet alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd.

20 december 2021

De adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, heeft geadviseerd over 42 programma's van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Zij vroegen in totaal een bedrag van € 3,4 miljoen aan. Met een budget van € 1,5 miljoen, was de ronde ruim overvraagd waardoor de commissie scherpe keuzes heeft moeten maken en prioritering noodzakelijk was. Het valt op dat veel aanvragers het maximale bedrag aanvragen van € 100.000. Dit heeft vooral te maken met het streven van instellingen de fair practice code te willen implementeren.

Aanvragen zijn op vier criteria beoordeeld:
- de artistieke en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma;
- de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied;
- de mate van een divers publieksbereik;
- de consistentie in doel en opzet van de aanvraag.

selectie

De volgende negentien culturele instellingen zijn geselecteerd:
- ACED
- Architectuurcentrum Amsterdam
- Architectuurcentrum Nijmegen
- BlueCity
- Crafts Council Nederland
- Creative Coding Utrecht
- CURRENT OBSESSION
- DARKMATTER Collective
- De Dépendance
- Hackers & Designers
- Zone2Source
- Illustratie Ambassade
- Independent School for the City
- MacGuffin
- Platform GRAS
- PrintRoom
- sQuare
- The Hmm
- Varia

Instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget
Instellingen negatief advies

verdeling sectoren

Het Stimuleringsfonds streeft via de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Op het gebied van architectuur zijn vijf voorstellen gehonoreerd. In de velden vormgeving en digitale cultuur zijn beide zeven voorstellen geselecteerd. De spreiding tussen de disciplines speelt een rol bij het prioriteren onder de positief beoordeelde voorstellen.

Het is belangrijk dat deze instellingen ruimte blijven bieden voor experiment en talentontwikkeling en samen met makers door middel van ontwerpkracht nieuwe perspectieven bieden op maatschappelijke opgaven. – Syb Groeneveld

nieuwkomers

Het fonds benadrukt het belang van nieuwkomers in deze regeling. Ondersteuning biedt instellingen namelijk de mogelijkheid door te groeien en zich verder te ontwikkelen als platform binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. Bovendien draagt de ondersteuning van nieuwkomers bij aan een meerstemmig ontwerpveld.

Veertien van de geselecteerde instellingen worden ook dit jaar al door het fonds ondersteund voor hun jaarprogramma 2021. Voor hen is er dus continuering van budget en doorontwikkeling mogelijk gemaakt. Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds, merkt daarnaast op: 'Opvallend was ook dat er meerdere aanvragen zijn ingediend die zich richten op jonge makers en het ontwikkelen van het makerschap binnen de creatieve industrie op stedelijk niveau. Deze voorstellen passen niet goed binnen de doelstellingen en de criteria van deze regeling en het fonds onderzoekt of en hoe het in 2022 op een andere wijze aan deze vraag kan voldoen.' Vijf instellingen uit de selectie zijn nieuw in de regeling. Twee nieuwkomers zijn:

DARKMATTER Collective

DARKMATTER Collective brengt makers en denkers van verschillende disciplines samen. Het collectief neemt zwartheid als vertrekpunt om digitale cultuur te beschouwen. Zwartheid en de conceptuele metafoor donkere materie wordt gezien als bindmiddel om kennis bij elkaar te brengen die zich volgens het platform veelal in gescheiden sferen voltrekt: kunst, wetenschap, digitale ontwikkelingen, sociale leefwerelden, racisme en mensenrechten. In het jaarprogramma Peripheral Visions zullen de genodigde gastsprekers en makers (kunstenaars, muzikanten, wetenschappers en community-builders) het idee van technologische neutraliteit bevragen en demonstreren hoe onze digitale waarneming, ervaring en beleving kan veranderen. Met steun van New York University, Stedelijk Museum Amsterdam, Bijlmer Parktheater, Studio/K en Bureau Punt zijn programma's gecureerd, bestaande uit filmvertoningen, bijeenkomsten, tentoonstellingen, panels, clubnachten en de lancering van het digitale platform DARKMATTER+. Via het jaarprogramma worden thema's aangekaart die relevant zijn voor Afro-Nederlandse en Caribische-Nederlandse gemeenschappen en worden queer en feministische kunstenaars, wetenschappers en sprekers uit deze gemeenschappen uitgenodigd.

ACED

Media spelen een belangrijke rol in het aan de kaak stellen van de toenemende ongelijkheid en polarisatie in onze samenleving. Om de samenleving volwaardig te representeren, is een breed en gevarieerd media-aanbod noodzakelijk. ACED pleit voor de realisatie van media en media-uitingen die optimaal aansluiten bij diverse doelgroepen. Een van de belangrijkste innovaties waarop ACED focust, is Designalism. Door design en journalistiek te combineren, ontstaan verrassende nieuwe vormen van informatie en daarmee nieuwe inzichten en perspectieven. Deze nieuwe mengvorm van informatieoverdracht, waarmee makers wereldwijd experimenteren en succes oogsten, noemen zij Designalism. Het jaarprogramma van ACED richt zich op het ontwikkelen van Designalism Newsroom, Designalism Database, Designalism Podcast, Designalism Daily en de Release Party. Ze staan stil bij de vijf belangrijkste gebieden waar maatschappelijke ongelijkheid duidelijk zichtbaar is: economie, politiek, onderwijs, identiteit en gezondheid. ACED werkt hierbij nauw samen met Beeld en Geluid Den Haag, Het Financieel Dagblad, Pointer (KRO - NCRV), VersPers, Fontys Hogeschool Journalistiek, The Image Society, MU Hybrid Art House en NOS.

covid-19-crisis

Deze aanvraagronde zijn de gevolgen van de coronacrisis bij de instellingen een mede bepalende factor geweest in de aanvragen. Sponsorinkomsten zijn lager en ook de eigen ticketinkomsten zijn veelal lager dan voorheen, maar dankzij overheidssteun en het coulancebeleid kunnen instellingen binnen de creatieve industrie zich redelijk staande houden. Niet in het minst speelde hun aanpassingsvermogen daarin een belangrijke rol. Zo heeft het digitaal programmeren veel kansen geboden, met name in het bereiken van een breed, internationaal publiek. En veel instellingen zijn hybride gaan programmeren om publiek te verbinden aan een hoog cultureel aanbod tijdens en na corona.

infrastructuur ontwerpcultuur

De kaart Infrastructuur Ontwerpsector 2022 laat alle instellingen in de ontwerpsector zien die via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of via de Culturele Basisinfrastructuur worden ondersteund in 2022. Syb Groeneveld: 'Helaas zal de brede culturele en creatieve sector ook in 2022 gebukt gaan onder de covid-19-crisis. Het is daarom des te belangrijker dat deze instellingen ruimte blijven bieden voor experiment en talentontwikkeling en samen met makers door middel van ontwerpkracht nieuwe perspectieven bieden op maatschappelijke opgaven.'