Regionale bijeenkomsten Anders werken aan wonen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert in het eerste kwartaal van 2022 vier regionale bijeenkomsten in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen. De open oproep richt zich op voorstellen voor ontwerpend onderzoek die op een duurzame en inclusieve manier bijdragen aan de woonopgave van Nederland. Tijdens de bijeenkomsten, die afhankelijk van wat mogelijk is online of op locatie zullen plaatsvinden, gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen rondom woonopgave in Nederland.

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningaanbod is te eenzijdig, de huizenprijzen rijzen de pan uit en de doorstroming is gestokt. Het vinden van een geschikte én betaalbare koop- of huurwoning is voor steeds meer groepen in de samenleving onmogelijk geworden. De oplossing wordt nu vooral gezocht in het zo snel en veel mogelijk bijbouwen. Dat is, zo wordt steeds duidelijker, niet de enige en meest wenselijke manier om de woonopgave aan te pakken. Er liggen grote kansen op het gebied van diversiteit in aanbod en een integrale aanpak in samenhang met andere opgaven waaronder klimaat en sociale inclusie.

Centrale vraag is dan ook: hoe kunnen de uitdagingen op het gebied van wonen duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Daar gaan we het tijdens de bijeenkomsten over hebben. Wil jij:

- meer informatie over de Open Oproep Anders werken aan wonen;
- ontdekken wat ontwerpkracht voor uw vraagstuk kan betekenen;
- kennismaken met potentiële samenwerkingspartners en ontwerpers voor deelname aan de open oproep?

Groningen
in samenwerking met: Platform voor Groningen, Architectuur en Stedenbouw (GRAS)
datum: donderdag 17 februari
tijd: 13.30 uur
Meer informatie en aanmelden


Utrecht
in samenwerking met: Architectuurcentrum Aorta
datum: donderdag 24 februari
tijd: 15.00 - 17.30 uur
Meer informatie en aanmelden

Afgelopen bijeenkomsten:

Eindhoven
in samenwerking met: Architectuurcentrum Eindhoven
datum: donderdag 20 januari
tijd: 15.30 - 18.00 uur

Rotterdam
in samenwerking met: Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
datum: donderdag 3 februari
tijd: 15.00 - 17.00 uur