Testing the waters – The city tour as a tool for collective action | The Ironing Board

Regeling Experiment 2022
Toegekend bedrag: € 8.100

Testing the waters is een onderzoek naar het ontwikkelen van een format, gebaseerd op de stadstour, waarmee de urgentie van de klimaatcrisis en specifiek waterschaarste onder de aandacht kan worden gebracht bij inwoners van Rotterdam.

website