Storianen Skondi di Karibe | Sprekende geschiedenis 

Open Oproep Hidden (Hi)stories 2023
Toegekend bedrag: € 39.849

Tussen 1980 en 1995 interviewde oral historian Rose Mary Allen zeker 150 mensen op Curaçao en de omringende eilanden over verschillende sociale thema’s en onderwerpen. Ze sprak mensen die uit de eerste hand vertelden over hun ervaringen als tot slaaf gemaakten op plantages en (klein)kinderen van tot slaaf gemaakten. De levensverhalen, tradities en liederen die dit opleverde staan op bedreigde dragers: cassettebandjes/videotapes die in verval raken. De interviews vormen belangrijk bronmateriaal dat bijdraagt aan een gelaagde geschiedschrijving van de Cariben en is van grote betekenis voor de identiteitvorming van huidige en toekomstige generaties. Het doel van Storianen Skondi di Karibe is om deze verhalen te digitaliseren en toegankelijk te maken. In nauwe samenwerking met Rose Mary Allen, Nationaal Archief Curaçao, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en DANS werkt Knooppunt Oral History Sprekende Geschiedenis aan het duurzaam bewaren en doorzoekbaar maken van de interviews en ander relevant materiaal. De interviews worden op de Cariben en via het digitale archief van DANS verspreid. Via workshops en presentaties wil het project ook jonge generaties bereiken zodat zij begrijpen waar ze vandaan komen, welke culturele tradities, normen en waarden vroeger belangrijk werden gevonden en hoe die doorwerken in het heden. Het project leidt tot een groeiend overzicht van Caribisch oral history materiaal, publiekspresentaties en een educatief programma in samenwerking met makers, kunstenaars en jongeren op Curaçao en in Nederland.

website