Ontwerpen vanuit het zeven generatieprincipe | Stichting BlueCity

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 88.850

BlueCity is als plek opgericht om economieën van overvloed te creëren door pioniers te huisvesten en bij elkaar te brengen. BlueCity is een hub voor de circulaire economie waarin ondernemerschap, experiment en kennisdeling centraal staan. In vijf hybride meetups met focus op de globale ontwikkelingen op het gebied van biodesign brengt BlueCity in 2023 bioniers en starters samen rondom onderwerpen als biomassa als energiebron of als materiaal, biocirculair productie- en waardeketens en natuurlijke pigmenten.

website